13 mrt 2015

Kamperen is niet nodig en toch gebeurt het

Het Nieuwsblad - 13 maart 2015 Morgen, zaterdag, en in sommige scholen op maandag, begint de inschrijvingsperiode in de Gentse middelbare scholen. Ouders hoeven zich in principe geen zorgen te maken. Er is plaats genoeg. En toch zou gisteravond al gekampeerd zijn aan het populaire Sint-Janscollege.Zien we ze vanavond of zien we ze niet? De tentjes en campers aan de middelbare scholen. Feit is dat de zenuwen bij sommige ouders gieren. Na de voorrangsperiode voor broers en zussen breekt nu de inschrijvingsperiode aan die openstaat voor iedereen. Al is

per school wel een aantal plaatsen gereserveerd voor 'indicatorleerlingen'. Dat zijn leerlingen die een studietoelage krijgen of van wie de moeder geen diploma middelbaar onderwijs heeft.

Het Gentse middelbaar onderwijs heeft in principe plaats genoeg. In de meeste scholen volstaat het om je in het begin van de inschrijvingsperiode aan te melden. Alleen zijn er enkele populaire scholen die altijd snel vollopen. Ouders die het zekere voor het onzekere willen nemen, slaan waarschijnlijk toch hun tentje op.

Vorig jaar gebeurde dat in het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat en het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg. En de kans is groot dat het daar dit jaar opnieuw gebeurt. 'Ik zeg altijd dat het niet nodig is', zegt Marc Decaestecker, directeur van het Sint-Janscollege waar gisteravond al ouders zouden zijn opgedaagd. 'We hebben nog vrij veel plaats. Wie zaterdag vroeg opstaat, heeft wellicht ook een plek.'

In Sint-Barbara treft het oudercomité voorbereidingen om eventuele kampeerders op te vangen. Al is ook daar kamperen wellicht niet nodig. 'Vorig jaar heeft iedereen die wilde inschrijven, kunnen inschrijven', zegt directeur Christophe Brabant. 'Maar hoeveel mensen er komen, weet je nooit. Absolute garanties kan ik dus niet geven. Waarschijnlijk wordt er dus toch gekampeerd.'

 

'Echte loterij'

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) wil af van het kamperen. 'Ik begrijp dat ouders in de school van hun voorkeur hun kansen willen maximaliseren. Maar ik roep directies toch op om na te denken over andere systemen.'

Want die alternatieven bestaan. Aan het freinetatheneum De Wingerd werd vroeger ook gekampeerd. Eén keer kwam het zelfs tot schermutselingen onder wachtende ouders. Voor het vierde jaar op rij werkt de school nu met een telefonisch aanmeldingssysteem.
Vanaf zaterdagochtend kan er worden gebeld. Wie binnengeraakt, krijgt een volgnummer. In de loop van volgende week weten ouders dan zeker of ze een plaats hebben of op de reservelijst staan.

In het Sint-Janscollege zien ze zo'n systeem niet zitten. 'Het oudercomité heeft zich ertegen uitgesproken', zegt directeur Marc Decaestecker. 'Het argument: het is een echte loterij. Geraak ik binnen of niet? Veel mensen schuiven liever enkele uren aan. Dan heb je het zelf in de hand.' Volgens Christophe Brabant van Sint-Barbara is het systeem 'zo complex dat het VSKO (de katholieke onderwijskoepel, nvdr.) ons afraadt ermee te werken'.

Wie niet meteen zeker is van een plaats in de school van voorkeur, hoeft niet noodzakelijk te wanhopen. In veel scholen komen plaatsen opnieuw vrij, omdat ouders in meerdere scholen inschrijven of omdat vriendjes niet in dezelfde school zijn binnengeraakt. Op 27 maart eindigt ook de inschrijvingsperiode voor indicatorleerlingen. Elke school heeft een streefcijfer. Sommige scholen halen dat niet. Vanaf eind maart staan de niet-ingenomen plaatsen ook voor niet-indicatorleerlingen open.

 

Eerlijk toewijzen
De kans is groot dat heel het inschrijvingssysteem over afzienbare tijd grondig verandert. Het capaciteitsprobleem dat zich al enkele jaren in het basisonderwijs voordoet, duikt binnenkort ook in het middelbaar onderwijs op. 'We zullen dan een goed systeem moeten bedenken om de plaatsen op een eerlijke manier toe te wijzen', zegt schepen Decruynaere. 'In het secundair onderwijs, waar
leerlingen soms zeer specifiek voor een bepaalde richting kiezen en afstand een veel kleinere rol speelt, is dat veel complexer dan in het basisonderwijs.' Er is alvast een task force opgericht.

Annelies Rutten