24 apr 2015

Kind- en Jeugdvriendelijke Stad

182 actiepunten voor een kind- en jeugdvriendelijke Stad Gent- Elke Decruynaere ? Stadhuis ? 24 april 2015 Gent trekt de kaart van kinderen en jongeren. Sinds 2013 staat 'kindvriendelijkheid' in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet. Eind 2014 kreeg de Stad het label "kindvriendelijke steden en gemeenten". Het is echter geen eindpunt, maar een aanmoediging om hier nog meer in te investeren.De Gentse kindvriendelijkheid is terug te vinden in alle beleidsdomeinen: zo wordt er niet alleen jaarlijks geïnvesteerd in 10 groene avontuurlijke speelplaatsen per jaar of uitbreiding en afstemming van het vakantie-aanbod.

Er gaat ook aandacht naar het bestrijden van kinderarmoede, jongerenwerkloosheid, enz. "Resoluut de kaart van kinderen en jongeren trekken, betekent ook hen echt serieus nemen.

Onder de noemer J1000 organiseren we daarom een groot participatietraject over het opgroeien in Gent, met een jeugdcongres en een groot slotmoment in de loop van 2017 met voorstellen om Gent nog kindvriendelijker te maken", besluit Elke Decruynaere.

#gentkjvs