26 mei 2018

Thema: Kind-en Jeugdvriendelijk Beleid

Ons progressief kind- en jeugdvriendelijk beleid vertrekt vanuit kansen voor en sterktes van kinderen en jongeren, met het kinderrechtenverdrag als richtinggevend kader.

We verhogen de capaciteit en diversiteit van het jeugdwerk en vakantie-aanbod. We versterken de (vaak vrijwillige) inzet van talloze jongeren en jeugdverenigingen. Tegelijkertijd erkennen en ondersteunen we ook experimentele jeugdwerkvormen die ontstaan van onderuit, vanuit jongerensubculturen en migratieachtergronden, zodat elk kind/elke jongere een vrijetijdsbesteding vindt volgens zijn noden, behoeften en talenten.

 

We aanzien kwetsbare kinderen en jongeren in de eerste plaats als kinderen en jongeren tout court. We bewaken dus goed dat onze basisdienstverlening ook voor hen goed toegankelijk is, in alle beleidsdomeinen, zonder taboe om hulp te zoeken als het nodig is. Binnen het jeugdbeleid is het (sterke, kritische en onafhankelijke) jeugdwelzijnswerk onze partner.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema kind- en jeugdvriendelijke stad.