02 mrt 2018

Kinderen Eerst wil Gentse kinderarmoede aanpakken op school

Het project 'Kinderen Eerst' ondersteunt Gentse scholen in de strijd tegen kinderarmoede. Een OCMW-medewerker is aanwezig op school en werkt mee aan een oplossing voor de welzijnsvragen van ouders. De extra investeringen in dit programma voor het huidige schooljaar (2017-2018) werpen nu al vruchten af: sinds september werden al 189 hulpvragen begeleid.

 

In 2015 startten OCMW Gent en het Huis van het Kind een pilootproject in basisschool De Toverberg. Twee maal per week was een maatschappelijk werker aanwezig op school om ouders te ondersteunen bij allerlei welzijnsvragen. Die aanpak sloeg aan. Ouders vonden makkelijker de weg naar hulp en ook leerkrachten en brugfiguren voelden zich gesteund.

Uitbreiding van het project

Het pilootproject werd uitgebreid in het schooljaar 2016-2017 naar vijf scholen (2 basisscholen, 2 OKAN-scholen en 1 secundaire school). Zo werden er 105 gezinnen begeleid. Goed voor 138 aparte hulpvragen.

'De school is een vertrouwensplek voor veel ouders. Ze kloppen bij leerkrachten, directies, brugfiguren en secretariaatsmedewerkers aan met uiteenlopende welzijnsvragen. Het vergt veel tijd en moeite van het schoolteam om ouders hierbij te helpen. Dankzij het project ‘Kinderen Eerst’ kunnen ze nu de ouders op school doorverwijzen naar de OCMW-medewerker. En kan het schoolteam weer meer focussen op zijn kerntaken naar de kinderen en hun ouders toe.’ 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs 

Omdat Gent echt werk wil maken van minder kinderarmoede werd het project voor het schooljaar 2017-2018 nog versterkt. Twee voltijds medewerkers (1 psycholoog en 1 maatschappelijk werker) zijn sinds september aanwezig in 26 scholen. Daar horen nu ook scholen uit het deeltijds en bijzonder onderwijs bij.

In de periode september-december 2017 leverde dit 189 vragen op. Van die 189 vragen kwam de meerderheid van hulpvragers die nog geen dossier hadden bij OCMW Gent: 127 gezinnen. De hulpvragen zijn zeer divers: aanvragen studietoelage, financiële problemen, schulden, medische of psychische problemen, woonproblemen, verwaarlozing.

 

Aandacht voor 'onderbescherming'

De manier van werken blijft dezelfde. Door aanwezig te zijn op de school valt een drempel weg, de nadruk ligt op samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties en de maatschappelijk werkers gaan op zoek naar de voordelen waar het gezin nog geen gebruik van maakt.

Vooral dat laatste krijgt veel aandacht. ‘Onderbescherming’ is het fenomeen waarbij de burger geen gebruik maakt van de voordelen waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan studietoelagen of een medische kaart. Het administratieve web is voor een leek soms te complex. De medewerkers van 'Kinderen Eerst' scheppen klaarheid in dat web en brengen de ouders in contact met de juiste instanties.

OCMW Gent wil verder inzetten op deze aanpak. Aanwezig zijn op plaatsen waar hulp kan geboden worden. Zo wil OCMW Gent een contactpunt voor scholen in elke Gentse wijk. Daarnaast wil het OCMW ook de aanwezigheid in scholen nog verder uitbreiden. Om de onderbescherming te verminderen maakt OCMW Gent ook verder werk van proactief rechten toekennen.'Om kinderarmoede daadkrachtig aan te pakken is een goede samenwerking over sectoren heen een must. Het netwerk Huis van het Kind Gent verenigt de krachten en stimuleert afstemming en samenwerking.' Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

‘Kinderen Eerst’ is een onderdeel van het armoedebeleidsplan van Gent. Omdat Gent echt werk maakt van minder kinderarmoede werd dit project voor het schooljaar 2017-2018 nog versterkt. Door deze versterkte aanwezigheid van het OCMW op de scholen bouwen we verder aan bruggen tussen onderwijs en welzijn. We maken hiermee ook verder werk van de strijd tegen onderbescherming en proactief rechten toekennen.' Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding