24 mrt 2020

Kinderen zorgpersoneel en cruciale beroepen kunnen tot 21 uur terecht in kinderopvang

"De kinderopvang is een van de belangrijke radertjes in het geheel waarmee we de corona-crisis proberen te overwinnen. Zonder de nodige opvang kunnen ouders in de cruciale sectoren zoals de medische wereld niet met een gerust hart aan de slag."

- Elke Decruynaere, schepen van Kinderopvang Gent

Daarom namen we een aantal beslissingen:

4 stedelijke kinderdagverblijven blijven tijdelijk open tot 21 uur. Door de corona-crisis kwamen er immers steeds meer vragen van ouders die het tijdens zware, onregelmatige shifts moeilijk hadden om kinderopvang te vinden. Voor 3 kinderdagverblijven betekent dat dat ze 1 uur langer openblijven dan normaal. Het kinderdagverblijf aan het Jan Palfijn-ziekenhuis blijft zelfs 3 uur langer open.

 

Contacteer het Kinderopvangpunt

Ouders die geen opvang vinden voor hun kindje, kunnen terecht bij het Kinderopvangpunt Gent op het nummer 09/268.20.80 of via [email protected].

Het kinderopvangpunt werkt samen met alle kinderopvanginitiatieven (stedelijk en niet-stedelijk) om een oplossing te zoeken voor prangende opvangvragen van ouders.

De Stad Gent roept het overkoepelende Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) samen om de vraag naar opvang in kaart te brengen, om na te gaan hoe de personeelsinzet verloopt en om naar de prangende vragen vanuit de sector te luisteren. Ook van de opvangsector worden heel wat extra inspanningen gevraagd tijdens deze crisis, tegelijk is het niet altijd duidelijk hoe deze extra inspanningen vergoed zullen worden. Dat is belangrijk in het kader van hun overleven, om geen opvangplaatsen te verliezen.


Lees hier het artikel verschenen in het Nieuwsblad op 24 maart 2020:
'Vier kinderopvangverblijven blijven open tot 21 uur'