Kinderopvang

Gent kent een groot aantal baby’s en peuters. De nood aan kinderopvang in Gent blijft hoog. Ouders zoeken een opvangplek om te gaan werken of een opleiding te volgen. Ook voor de kindjes zelf is goede kinderopvang een belangrijke meerwaarde. Gelukkig telt onze stad een brede waaier aan initiatieven. 

Foto kinderopvang

Kinderopvang in Gent: stand van zaken 2020

Het Rapport Dekkingsgraad 2020 van Stad Gent voor dit jaar is klaar. Dit rapport, dat al voor de 13e keer wordt gepubliceerd, geeft een inkijk in het aantal kinderopvangplaatsen ten opzichte van het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarnaast krijgt de lezer een beeld van het aantal opvangplaatsen waarvoor ouders volgens inkomen betalen. Stad Gent berekende in welke wijken investeringen nodig zijn, en hoeveel inkomensgerelateerde opvangplaatsen ervoor kunnen zorgen dat kinderopvang voor elke ouder betaalbaar wordt. De koppeling aan de kansarmoede-index van Agentschap Opgroeien, geeft tot slot een beeld van de wijken waarin meer betaalbare kinderopvang een prioriteit is.

“Er blijft een nood aan uitbreiding van de kinderopvang. In 4 Gentse wijken ligt de dekkingsgraad immers nog onder de minimumlat. De koppeling aan de kansarmoede-index toont die wijken met een sterk tekort aan opvangplaatsen waar ouders volgens hun inkomen betalen. In die wijken investeert Stad Gent prioritair met een uitbreiding van 14 opvangplaatsen in Ledeberg en een nieuw kinderdagverblijf van 42 plaatsen aan de Dampoort. Dit komt bovenop de 2.6 miljoen euro die we als Stad voor uitbreiding bij de private kinderopvang voorzien.” 

Dit Rapport Dekkingsgraad bevat goed en slecht nieuws. Laten we beginnen met het goede nieuws!
De Dekkingsgraad Kinderopvang voor onze stad is opnieuw lichtjes gestegen, van 51% naar 52%.
Het aantal opvangplaatsen waar ouders op basis van hun inkomen kunnen betalen, is stabiel gebleven op 85%. De opvangplaatsen zijn gelijkmatiger verdeeld over onze wijken. We kenden een aantal nieuwe starters in Gent, met een nieuw kinderdagverblijf van 36 plaatsen in Oostakker en een van 28 plaatsen in de wijk Muide -Meulestede - Afrikalaan. Tenslotte ook goed nieuws vanuit Vlaanderen: de budgetten voor de uitbreiding van kinderopvang worden voor het eerst opgenomen in een meerjarenplanning. Organisatoren kunnen daardoor hun investeringen plannen met zekerheid op subsidiëring. Stad Gent werkt hiervoor nauw samen met Agentschap Opgroeien en voorziet zelf 2.6 miljoen euro voor meer en betaalbare kinderopvang.

Toch zien we ook een aantal evoluties in dit rapport die de nodige aandacht verdienen. Dat de dekkingsgraad licht stijgt komt in de eerste plaats doordat er minder kinderen geboren zijn en niet doordat er meer plaatsen zijn. Het totale aantal opvangplaatsen daalt dit jaar met netto 38 opvangplaatsen. De financiële leefbaarheid en het algemeen verdwijnen van onthaalouders vormen wellicht de voornaamste oorzaak voor de daling van het aantal plaatsen.

Lees hier het Rapport Dekkingsgraad 2020

Ben je op zoek naar opvang?

Het platform Kinderopvangpunt Gent bundelt alle opvanginitiatieven voor kinderen van 0 t.e.m. 3 jaar in Gent.

Op de website vind je een overzicht van alle opvanginitiatieven in Gent. Via zoekopdrachten kan je de gewenste opvang vinden. Je hoeft je enkel te registreren en je kan in een keer een aanvraag indienen voor vijf verschillende kinderdagverblijven en/of onthaalouders, zowel stedelijk als niet-stedelijk. Registreren kan via de website of telefonisch via Gentinfo (09 210 10 10)

Inschrijven op verschillende wachtlijsten hoeft niet. Het platform garandeert geen opvangplek. Kinderopvangpunt Gent zal bemiddelen met opvanginitiatieven als ouders zes maanden voor de geplande opvangdatum nog geen opvang hebben. 

Voor en na de schooluren vinden kinderen ouder dan 3 jaar hun plek in de 39 Stedelijke buitenschoolse opvangvoorzieningen. Tijdens het schooljaar hebben deze een capaciteit tussen 3500 en 4000 plaatsen. Deze plaatsen zijn voorbehouden voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Op woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes kunnen hier ook kinderen tot 8/12 jaar terecht. Bij nog eens 3 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) kunnen we 124 kinderen opvangen van 3 tot 12 jaar.

Tijdens de vakantieperiodes kunnen kleuters en indien mogelijk ook lagere schoolkinderen terecht in deze (st)ibo. Naast dat aanbod, is er een brede waaier aan initiatieven voor kinderen en jongeren in de vakanties, zoals speelpleinwerkingen, sport- en vakantiekampen.De jeugddienst beschikt over een mooi overzicht en aan de balie kunnen ze meteen vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn.

Sinds de zomer van 2014 organiseert de Jeugddienst een volle dagspeelpleinwerking in De Pretfabriek. Dienst Kinderopvang samen met de Sportdienst vakantiekampjes uit, waarbij een halve dag opvang afgewisseld wordt met een halve dag sportkamp. De Brede School organiseert Zomerkampjes, waar kinderen al spelenderwijs met taal bezig zijn.

De stedelijke opvanginitiatieven staan bekend om hun pioniersrol in Vlaanderen. Deze kwaliteit bewaken en expertise delen met de andere aanbodverstrekkers is een absolute must. Maar opvoeding is niet alleen voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang. Het ondersteunen van ouders in de opvoeding is minstens zo belangrijk. Ouders en opvoeders met vragen worden in onze Gentse opvoedingswinkel met raad en daad bijgestaan.

Meer informatie:

https://kinderopvang.stad.gent/

Heb je een hart voor kinderen en wil je werken in de Kinderopvang?

Volg je het motto ‘veel kinders, veel leute’? Heb je een gigantisch hart voor kinderen? 

Bekijk hier de vacatures

Foto kinderopvang