Kinderopvang

Gent kent een groot aantal baby’s en peuters. De nood aan kinderopvang in Gent blijft hoog. Ouders zoeken een opvangplek om te gaan werken of een opleiding te volgen.
Ook voor de kindjes zelf is goede kinderopvang een belangrijke meerwaarde.
Gelukkig telt onze stad een brede waaier aan initiatieven.

Tussen 2008 en 2011 stegen de geboortecijfers opvallend. Van 2011 tot 2013 was er voor het eerst in lange tijd een lichte daling, gevolgd door een kleine stijging in 2014. In 2015, 2016 en 2017 kenden de geboortes een lichte daling, maar bleven op een vergelijkbaar niveau. We verwachten de komende jaren, op basis van de prognoses van de Vlaamse Overheid, opnieuw een stijging in het aantal geboortes tot 2023. In 2017 waren er 9.144 baby’s en peuters in Gent.

Het aantal opvangplaatsen in Gent was nog nooit zo groot: 4.621 opvangplaatsen op 1/4/2018. Gent is daarmee een prima leerling in Vlaanderen.

Op 10 jaar tijd kwamen er bijna 1100 opvangplaatsen bij. Een goede zaak waar we fier op zijn.
Het blijft belangrijk om werk te maken van meer, betaalbare én goede kinderopvang.


Gent kent een brede waaier aan initiatieven.


De kinderopvang voor baby’s en peuters, georganiseerd door Stad Gent, heeft 1.240 opvangplaatsen. De private groepsopvang neemt 2.358 plaatsen voor hun rekening. De Diensten voor Onthaalouders en zelfstandige onthaalouders hebben samen 1023 opvangplaatsen. Samen is dat goed voor 4.621 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarmee kunnen 51% van alle kinderen in een opvangplaats terecht. Hiermee haalt Gent ruim de Barcelona-norm van 33%. We halen de Vlaamse doelstelling om tegen 2016 voor de helft van de kinderen opvang te voorzien.

Toch zijn er nog 4 wijken waar er serieuze tekorten gevoeld worden. Er is ook werk aan de winkel om te zorgen voor meer opvangplaatsen waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. De Vlaamse Overheid stelde de doelstelling om tegen 2020 voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats op een redelijke afstand van hun huis kinderopvang te voorzien. Samen met de Gentse sector Kinderopvang én de Vlaamse Overheid wil ik daar werk van maken.


Lees hier 'Het Rapport Dekkingsgraad Kinderopvang 2018'


We investeren dus verder in de kinderopvang, maar ook de zoektocht van ouders naar een opvangplaats moet eenvoudiger.

Daarom startten we in juni 2017 het Kinderopvangpunt Gent op. Daar kunnen ouders het volledige aanbod aan kinderopvang voor baby’s en peuters bekijken.

Op zoek naar een opvang voor jouw baby’tje of peuter?

Bekijk het volledige aanbod aan kinderopvang in Gent op de nieuwe website www.kinderopvang.gent .

Registeren kan je op deze website of telefonisch via Gentinfo (09/210.10.10) en een aanvraag indienen voor maximum 5 opvanglocaties. 9 maanden voor de start van de opvang krijg je als ouder bericht over je aanvraag. De medewerkers van het Kinderopvangpunt Gent bemiddelen met de opvanginitiatieven voor ouders die drie maanden voor de geplande opvangdatum nog geen opvang hebben. Voor en na de schooluren vinden kinderen ouder dan 3 jaar hun plek in de 39 Stedelijke buitenschoolse opvangvoorzieningen. Tijdens het schooljaar hebben deze een capaciteit tussen 3500 en 4000 plaatsen. Deze plaatsen zijn voorbehouden voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Op woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes kunnen hier ook kinderen tot 8/12 jaar terecht. Bij nog eens 3 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) kunnen we 124 kinderen opvangen van 3 tot 12 jaar.

Tijdens de vakantieperiodes kunnen kleuters en indien mogelijk ook lagere schoolkinderen terecht in deze (st)ibo. Naast dat aanbod, is er een brede waaier aan initiatieven voor kinderen en jongeren in de vakanties, zoals speelpleinwerkingen, sport- en vakantiekampen.De jeugddienst beschikt over een mooi overzicht en aan de balie kunnen ze meteen vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn.

Sinds de zomer van 2014 organiseert de Jeugddienst een volle dagspeelpleinwerking in De Pretfabriek. Dienst Kinderopvang samen met de Sportdienst vakantiekampjes uit, waarbij een halve dag opvang afgewisseld wordt met een halve dag sportkamp. De Brede School organiseert Zomerkampjes, waar kinderen al spelenderwijs met taal bezig zijn.

De stedelijke opvanginitiatieven staan bekend om hun pioniersrol in Vlaanderen. Deze kwaliteit bewaken en expertise delen met de andere aanbodverstrekkers is een absolute must. Maar opvoeding is niet alleen voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang. Het ondersteunen van ouders in de opvoeding is minstens zo belangrijk. Ouders en opvoeders met vragen worden in onze Gentse opvoedingswinkel met raad en daad bijgestaan.