Kinderopvang

Uitstekende kinderopvang.

Gent is een jonge en steeds jonger wordende stad. De geboortecijfers stijgen opvallend. Gelukkig telt Gent een waaier aan initiatieven.

Tussen 2008 en 2011 stegen de geboortecijfers opvallend. Van 2011 tot 2013 was er voor het eerst in lange tijd een lichte daling, gevolgd door een kleine stijging in 2014. Na opnieuw een lichte daling in 2015, blijven de geboortes op een vergelijkbaar niveau.
Dit zorgt voor druk op opvanginitiatieven voor baby's, peuters en jonge kinderen. Prognoses tonen een verdere stijging tot 2021.
Voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang is daardoor geen gemakkelijke opdracht.

Gelukkig telt Gent een waaier aan initiatieven.

De stedelijke opvang is goed voor 72 voorzieningen of 1166 plaatsen. Samen met het aanbod van de Diensten Onthaalouders, zelfstandige minicrèches en kinderdagverblijven, erkende kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders, is dat goed voor 4.594 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 2 jaar. Daarmee kunnen 50% van alle kinderen in een opvangplaats terecht. Hiermee haalt Gent ruim de Barcelona-norm van 33%. We halen de Vlaamse doelstelling om tegen 2016 voor de helft van de kinderen opvang te voorzien.
Helaas zijn er ook wijken waar er serieuze tekorten gevoeld worden. Daarom kiezen we voor gerichte investeringen in die wijken waar het aanbod ondermaats is. In 2017 voorzag Stad Gent, in afwachting van bijkomende middelen vanuit de bevoegde Vlaamse Overheid, zelf in bijkomende financiering voor 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen in onze stad. Daardoor kon Gent een stijging van het aandeel plaatsen met een opvangprijs op basis van het inkomen van de ouders realiseren: van 79,8 % naar 82,4 %.

Lees hier 'Het Rapport Dekkingsgraad 2017'


We investeren dus verder in de kinderopvang, maar ook de zoektocht van ouders naar een opvangplaats moet eenvoudiger.

Daarom startten we in juni 2017 het Kinderopvangpunt Gent op. Daar kunnen ouders het volledige aanbod aan kinderopvang voor baby’s en peuters bekijken.

Op zoek naar een opvang voor jouw baby’tje of peuter?

Bekijk het volledige aanbod aan kinderopvang in Gent op de nieuwe website www.kinderopvang.gent .

Registeren kan je op deze website of telefonisch via Gentinfo (09/210.10.10) en een aanvraag indienen voor maximum 5 opvanglocaties. 9 maanden voor de start van de opvang krijg je als ouder bericht over je aanvraag. De medewerkers van het Kinderopvangpunt Gent bemiddelen met de opvanginitiatieven voor ouders die drie maanden voor de geplande opvangdatum nog geen opvang hebben. Voor en na de schooluren vinden kinderen ouder dan 3 jaar hun plek in de 39 Stedelijke buitenschoolse opvangvoorzieningen. Tijdens het schooljaar hebben deze een capaciteit tussen 3500 en 4000 plaatsen. Deze plaatsen zijn voorbehouden voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Op woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes kunnen hier ook kinderen tot 8/12 jaar terecht. Bij nog eens 3 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) kunnen we 124 kinderen opvangen van 3 tot 12 jaar.

Tijdens de vakantieperiodes kunnen kleuters en indien mogelijk ook lagere schoolkinderen terecht in deze (st)ibo. Naast dat aanbod, is er een brede waaier aan initiatieven voor kinderen en jongeren in de vakanties, zoals speelpleinwerkingen, sport- en vakantiekampen.De jeugddienst beschikt over een mooi overzicht en aan de balie kunnen ze meteen vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn.

Sinds de zomer van 2014 organiseert de Jeugddienst een volle dagspeelpleinwerking in De Pretfabriek. Dienst Kinderopvang samen met de Sportdienst vakantiekampjes uit, waarbij een halve dag opvang afgewisseld wordt met een halve dag sportkamp. De Brede School organiseert Zomerkampjes, waar kinderen al spelenderwijs met taal bezig zijn.

De stedelijke opvanginitiatieven staan bekend om hun pioniersrol in Vlaanderen. Deze kwaliteit bewaken en expertise delen met de andere aanbodverstrekkers is een absolute must. Maar opvoeding is niet alleen voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang. Het ondersteunen van ouders in de opvoeding is minstens zo belangrijk. Ouders en opvoeders met vragen worden in onze Gentse opvoedingswinkel met raad en daad bijgestaan.