17 okt 2014

Kinderopvang en de strijd tegen armoede

In Gent hangen vandaag ook in crèches witte lakens uit de ramen. De geknoopte lakens zijn het symbool van de strijd tegen armoede. Dat de rol van kinderopvang daarin niet onderschat kan worden zei 'kinderarmoede activist  van het eerste uur' en  expert Peter Adriaensens gisteren nog voor een bomvolle zaal lokale politici op de Trefdag van VVSG. Maar maakt de nakende tariefverhoging thuisblijven straks voordeliger dan te gaan werken? En is  het niet cynisch dat de eerste crèche voor kansarmen opent, als tegelijk de deuren van alle andere kinderdagverblijven voor hen dreigen te sluiten? Het voornemen om de tarieven in de kinderopvang te verhogen raakte deze zomer al bekend. Armoedeverenigingen en ook de Gezinsbond reageerden snoeihard. Hoe dit te verzoenen met het Vlaamse Regeerakkoord dat 'extra  inzet' belooft om kinderopvang betaalbaar te maken voor gezinnen met een armoedeproblematiek? Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) was er snel bij om aan te kondigen dat er 'een sociale correctie' op komst is.  Maar wat deze correctie dan inhoudt is nog steeds onduidelijk, al werd meteen leefloon genoemd.Wat dan met de steeds groeiende groep van 'werkende armen'? Mensen met een job die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het gaat vaak over mensen met een deeltijdse baan of over alleenstaande ouders en dit is een groeiende groep. Als zij niet meegenomen worden in dit verhaal, dreigt gaan werken duurder uit te vallen dan thuis te blijven en zelf voor de kinderen zorgen. Zowel de ouders, vaak de moeders, als d e kinderen missen dan de boot in onze samenleving.  

Aan de hand van hersenscans toonde Peter Adriaensens gisteren het belang van kinderopvang aan. Kinderen die opgroeien zonder stress, met voldoende gezonde voeding, die voldoende gestimuleerd en geliefkoosd worden, die ontwikkelen zich beter. De opening van 'd'n Opvang' in Oostende is niet toevallig een van de eerste mooie initiatieven waarmee het fonds kinderarmoede uitpakt. In deze oudercrèche kunnen kinderen van kansarme ouders terecht voor flexibele opvang en krijgen ze zelf een opleiding. Maar wat met de gevolgen van het decreet kinderopvang dat sinds 1 april in werking is? De subsidies voor deeltijdse plaatsen verminderen, de druk op opvanginitiatieven om geen flexibele opvang meer toe te laten is groot.

Het voornemen van de Vlaamse Regering om elke beschikbare plaats optimaal te benutten is legitiem. Als schepen word ik elke week geconfronteerd met ouders die nog geen plaats vonden voor hun kindje. Maar wat met mensen in een precaire arbeidssituatie, die pas op vrijdag weten of ze de maandag een interimjob hebben? Of kinderen uit zeer kwetsbare gezinnen die om andere redenen gebaat zijn met kortstondige en flexibele kinderopvang? 

De vorige Vlaamse regering waar ook CD&V en N-VA deel van uitmaakten, keurde in het voorjaar 2014 niet alleen het nieuwe decreet kinderopvang goed, maar ook de armoedetoets. Die moet ervoor zorgen dat mensen in armoede niet gediscrimineerd worden bij nieuwe de Vlaamse wetgeving. Op deze dag van verzet tegen armoede wil ik de hoop uitspreken dat deze toets ook toegepast wordt bij het schrijven van de beleidsnota kinderopvang die we eind volgende week van de minister mogen verwachten. Want enkel dankzij kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke kinderopvang voor elk kind gaan we van kleins af de strijd tegen de armoede aan.