09 jun 2017

Kinderopvang: meer plaatsen en meer personeel

Het stadsbestuur doet grote investeringen voor de kleinste Gentenaars. Het aantal plaatsen in de kinderopvang groeit, en de kwaliteit en toegankelijkheid verbeteren. En er is nog meer goed nieuws voor kinderbegeleiders én ouders.

 

Met 1.168 opvangplaatsen voor baby’s en peuters is de Stad zelf de grootste organisator van kinderopvang in onze stad. Goed voor bijna een kwart van het aanbod en heel wat kwaliteit. Die aandacht voor kwaliteit is niet nieuw. In de jaren 70 startte Stad Gent met een pedagogische begeleidingsdienst voor scholen en kinderopvang. Intussen staan 7 pedagogisch begeleiders de kinderopvang bij. Een thema dat nu veel aandacht krijgt is inclusie. Ouders wiens kindje meer zorg nodig heeft, kunnen terecht bij de Stad voor extra ondersteuning. Ook taalstimulering is een hot topic. Zo kunnen de kleintjes al een aardig mondje meepraten als ze starten op school.

Een hardnekkig misverstand is dat tweeverdieners niet welkom zijn in de stedelijke opvang. In werkelijkheid hebben twee op drie ouders een job. Wat wel klopt, is dat de Stad extra inspanningen doet zodat ook ouders zonder werkzekerheid of met andere problemen, beroep kunnen doen op kinderopvang. Dat is hard nodig want anders komen de kindjes niet, terwijl goede kinderopvang precies voor kwetsbare kinderen een wereld van verschil maakt. Wist je trouwens dat Gent internationaal gekend
is voor de inzet op kwaliteit en toegankelijkheid? Niet toevallig verwelkomt onze stad dit najaar honderden internationale experts op een conferentie over het thema kinderopvang. 

Ouders wiens kindje meer zorg nodig heeft, kunnen terecht bij de Stad voor extra ondersteuning.

Toch blijft het elke dag hard werken voor de kinderbegeleiders. Goed nieuws voor hen is dat zij er nu collega’s bij krijgen. Voortaan
organiseert Gent drie keer per jaar sollicitatieprocedures voor begeleiders in de voorschoolse én in de buitenschoolse opvang.


Goed nieuws ook voor de ouders: voortaan bundelt het Kinderopvang Punt alle info voor wie een plekje zoekt: https://kinderopvang.stad.gent/