23 aug 2013

Kleuterschool Laurentinstituut verhuist van Onderstraat naar Abeelstraat

De kleuterschool van het François Laureninstituut verhuist van de Onderstraat naar een schoolgebouw in de Abeelstraat. De verhuis komt er nadat begin juli 2013 scheuren werden vastgesteld in het schoolgebouw in de Onderstraat. De situatie is nog niet stabiel, daarom is het onverantwoord om er vanaf maandag 2 september 2013 opnieuw les te geven. De Stad Gent wil geen enkel risico nemen en zocht naar een geschikt alternatief. Vlak voor de Gentse Feesten werden scheuren vastgesteld in het gebouw met als adres Onderstraat 19 en 19A, 9000 Gent. De Stad Gent nam meteen enkele noodmaatregelen en volgt de situatie op de voet. Nader onderzoek wees uit dat de toestand van het gebouw het niet toelaat om er vanaf maandag 2 september 2013 opnieuw kinderen in te huisvesten. Daarop startte een zoektocht naar een alternatieve oplossing in de buurt.Het schoolgebouw in de Abeelstraat 16, 9000 Gent, blijkt de meest geschikte locatie om de 120 kleuters in onder te brengen. Ze kunnen er gebruik maken van zes kleuterklassen en een speelplaats. Ook de bijhorende STIBO (Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) vindt er onderdak.

De betrokken stadsdepartementen Facility Management en Onderwijs en Opvoeding zijn meteen aan de slag gegaan toen bleek dat het gebouw niet veilig zou zijn voor het nieuwe schooljaar. De verhuis is een huzarenstuk en vraagt een inspanning van verschillende stadsdiensten, leerkrachten, kinderbegeleid(st)ers, directie en ouders van de school.

Schepen Elke Decruynaere: 'Maar we hopen op hun begrip. We willen geen veiligheidsrisico's nemen voor de kinderen en personeelsleden.'
Voor de peuters van peutertuin De Dulle Grietjes werd een oplossing gevonden in andere kinderdagverblijven, voornamelijk in kinderdagverblijf Nieuwland, aan Nieuwland 11, 9000 Gent. Voor de leerlingen van het lager onderwijs van het François Laurentinstituut verandert er niets. Zij krijgen gewoon les in de Onderstraat 10, 9000 Gent.

De ouders van alle betrokken leerlingen en kleuters van de school en de ouders van de peuters zijn op de hoogte gebracht van het nieuws.
Op woensdag 28 augustus 2013 om 19 uur is er voor hen een kijkmoment voorzien in het schoolgebouw aan de Abeelstraat 16, 9000 Gent. Nadien krijgen ze een toelichting over de praktische werking vanaf het nieuwe schooljaar en kunnen ze ook vragen stellen. Ouders met vragen kunnen ook bellen naar het telefoonnummer 09 225 26 58 (tussen 9 en 16 uur) of naar gsm 0478 88 08 77 (tussen 8 en 20 uur).

Voor ouders die zowel een kleuter hebben op het François Laurentinstituut als een leerling in het lager onderwijs wordt naar een mobiliteitsoplossing gekeken.

Schepen Elke Decruynaere: 'Ook hierin zal de Stad Gent zoveel als mogelijk proberen tegemoet te komen. Op de infoavond voor de ouders op woensdag 28 augustus 2013 zullen we dat verder toelichten. We proberen in overleg met de ouders tot een persoonlijke aanpak te komen.'

De Onderstraat blijft afgesloten voor alle verkeer. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen de lagere school van het François Laurentinstituut, Onderstraat 10, 9000 Gent enkel bereiken via de Belfortstraat, de Serpentstraat, de Werregarenstraat en de Schepenhuisstraat.