12 apr 2014

Kort & Bondig: Goede thuistaal, goed Nederlands

De Standaard - 12 april 2014

Zuhal Demir en Peter De Roover maken een karikatuur van het voorstel om in Gent de thuistaal op de speelplaats toe te laten, om die karikatuur dan neer te halen. Een klassiek retorische trucje. Uiteraard is het de bedoeling dat anderstalige kinderen het Nederlands zo snel mogelijk beheersen. Nederlands is onbetwist de voertaal in Vlaanderen, ook nu Vlaanderen multicultureel is.

Voor de N-VA is het simpel: zo veel mogelijk onderdompelen in het taalbad van het Nederlands. Maar dat model faalt.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een positieve houding ten aanzien van de thuistaal het leren bevordert. Meertaligheid draagt bij tot een betere verwerving van de leerstof. Een goede kennis van de moedertaal helpt net bij het aanleren van het Nederlands.

Een kind straffen omdat het op de speelplaats zijn moedertaal spreekt heeft een grote impact. Demir en De Roover gaan daar nogal licht over. Maar als de taal van de ouders als fout bestempeld wordt, kan u zich voorstellen wat dat teweegbrengt? De historici bij de N-VA zullen zich ongetwijfeld nog voorbeelden herinneren van grootouders die straf kregen toen ze Nederlands spraken op de speelplaats. Toen was Frans in sommige scholen de norm. Laten we niet dezelfde fout maken als begin vorige eeuw.

Het blinde taalbad dat de N-VA voorstelt is niet de beste optie. Maar het andere uiterste, een speelplaats opgedeeld in kleine groepjes van kinderen die elke een andere taal spreken, is evenzeer een ramp. Dit is het punt waar Demir en De Roover er een karikatuur van maken. De beschuldigingen als zouden we een apartheidsregime willen invoeren is absurd.

Waaraan denken we dan concreet? Positieve aandacht schenken aan alle aanwezige culturele achtergronden en daar gebruik van maken, leerlingen die elkaar helpen in de thuistaal of in de meest doorgedreven vorm echt meertalig onderwijs voor een deel van het curriculum.

Slechte cijfers over doorstroming zijn ook niet alleen een taalkwestie, maar hebben vooral te maken met sociaal-economische mogelijkheden van het gezin waar je kinderen uit komen. Hoe verklaar je anders dat ook leerlingen uit kansarme gezinnen waar beide ouders Nederlands spreken, moeilijkheden hebben om door te stromen?

Laten we daarom de wachtlijsten inkorten. Zodat elke leerling, wat zijn moedertaal ook is, uitzicht krijgt op een plaats in een goede school, war hij met kennis van het Nederlands zes jaar later uit komt.

 

Elke Decruynaere is schepen van Onderwijs (Groen) in Gent.