10 apr 2014

Laat kinderen hun taal spreken op school

De Standaard - 10 april 2014

Marokkaanse, Turkse of Bulgaarse kinderen die hun moedertaal spreken op school. Het mag voortaan van de Gentse , (Groen). Hun Nederlands zal er wel bij varen, zeggen experts.

Iedereen spreekt altijd Nederlands op school. Dat is het discours. 'Maar door deze ideologische hardnekkigheid verlaten nu te veel kinderen het zesde leerjaar met een enorme taalachterstand', zegt Elke Decruynaere, (Groen), de schepen van Onderwijs in Gent.

In de richtlijn van haar nieuw beleidsplan schrijft ze dat de allochtone kinderen in de stedelijke basisscholen hun moedertaal mogen spreken. 

De schepen verduidelijkt dat het absoluut niet de bedoeling is dat kinderen in hun eigen taal les krijgen. 'Maar een elfjarig Bulgaars kind dat een zesjarige in zijn eigen taal helpt bij het leren lezen, dat moet kunnen. En je geeft ook geen kind strafstudie omdat het zijn eigen taal spreekt op de speelplaats.' 

Veel andere Vlaamse scholen stellen in hun reglement dat er alleen Nederlands mag worden gesproken, in de klas en op de speelplaats. 

Piet Van Avermaet, docent multiculturele studies aan de Universiteit Gent en directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren, zegt dat scholen mogen kiezen welk taalbeleid ze voeren. 'De taalwet van 1963 zegt alleen dat er in het Nederlands moet worden lesgegeven.' 

Van Avermaet juicht de Gentse beslissing toe. 'Omdat we er ondertussen zijn achtergekomen dat als je kinderen eerst deftig hun moedertaal leert spreken, ze daarna des te sneller een andere taal zullen oppikken. Hoe beter je je eerste taal kent, hoe sneller je cognitieve verbanden zal leggen met andere talen. Zo gaat het met talen leren. Dus: hoe beter de allochtone kinderen hun moedertaal kennen, hoe sneller ze het Nederlands zullen oppikken. Dit nieuwe taalinzicht staat haaks op de oude overtuiging dat vreemde kinderen het best Nederlands leren in een puur Nederlandstalige omgeving.' 

Van Avermaet deed al tests in scholen waar allochtone kinderen nu al onbestraft hun moedertaal op de speelplaats mogen spreken. 'Die kinderen scoren op de tests Nederlands zeker niet slechter dan de kinderen die op school alleen Nederlands mogen spreken.'

'Ongestoord je moedertaal mogen spreken, zorgt er ook voor dat kinderen zich beter voelen in de klas', meent Van Avermaet. 'Ze krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze niet steeds op hun hoede moeten zijn dat ze de foute taal spreken. En als hun taal aanvaard is, zullen ze zichzelf ook sneller aanvaard voelen. Ook de leerkrachten voelen zich beter omdat ze niet langer de politieagent zijn die constant de kinderen moet afluisteren.' 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), zegt in een reactie dat scholen vrij zijn welk taalreglement ze hanteren. 'We doen daarover zelf geen aanbevelingen.' 

Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs GO! spreekt zich wel uit: 'Wij zijn er zeker geen voorstander van kinderen te bestraffen die hun thuistaal spreken op de speelplaats. Een verdraagzaam taalklimaat komt het onderwijs alleen maar ten goede.'