21 feb 2018

Lancering vernieuwde website Meertaligheid

Op 21 februari 2018 vindt jaarlijks de Dag van de Thuistaal plaats, een dag waarop de rijkdom van meertaligheid in de kijker staat. Dit jaar lanceert het Onderwijscentrum de vernieuwde portaalsite www.meertaligheid.be, met een opgefriste lay-out en een volledig herwerkte inhoud.

 

Laagdrempelige informatie

De website www.meertaligheid.be wil in de verf zetten hoe we met de meertaligheid van kinderen en jongeren als troef kunnen omgaan. Leerkrachten, monitoren, kinderverzorgers, directeurs, CLB-medewerkers of opvoedingsondersteuners: op deze website krijgt iedereen die in contact komt met meertalige kinderen en hun ouders toegang tot een schatkamer aan informatie en materialen. De website is laagdrempelig en vertrekt van de concrete vragen en noden van onderwijs- en opvoedingsprofessionals. Met 'bronnenkaarten', een soort fiches waarop wetenschappelijk onderbouwde inzichten op een bevattelijke en visueel aantrekkelijke manier worden weergegeven, geeft de website antwoord op die vragen.

Het gaat om vragen als: hoe meertalig is Vlaanderen eigenlijk? Hoe verloopt de taalverwerving bij meertalige kinderen? Hoe ga je om met typische bezorgdheden, zoals kliekjesvorming of de vrees om als leerkracht de controle te verliezen? Hoe kun je een open visie op meertaligheid integreren in het talenbeleid van je school of organisatie? En hoe kun je ouders ondersteunen bij een meertalige opvoeding?

Een extra luik, met recente wetenschappelijke studies naar meertaligheid en de vertaling ervan naar de klaspraktijk, zowel in woord als in beeld, is in volle voorbereiding.

'Onze samenleving is meertalig. Dat is de realiteit. En het kan een grote troef zijn. Als je die meertaligheid op een slimme manier inzet helpt dat beter Nederlands te leren. Met de website komen we tegemoet aan de vele praktische vragen en bieden handvaten waarmee onderwijsprofessionals en opvoedingsverantwoordelijken aan de slag kunnen.' 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Opvoeding

Databank met materialen

Een belangrijk onderdeel van meertaligheid.be is de uitgebreide databank. Die bevat concrete methodieken, publicaties, studies, folders, boeken en lesmaterialen die professionals kunnen informeren en inspireren om meertaligheid een positieve plaats te geven in hun praktijk. De databank wordt doorlopend aangevuld met nieuwe materialen, en is op verschillende manieren doorzoekbaar via filters en een zoekfunctie. Er is in de databank ook bijzondere aandacht voor materialen die het onderwijs aan (ex-)anderstalige nieuwkomers kunnen ondersteunen - van beeldwoordenboeken tot aanvullende woordenlijsten.

Verschillende partners

De eerste versie van meertaligheid.be werd in 2011 ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit en Leren, verbonden aan de Universiteit Gent, als trekker van een breed partnerschap. Onderwijscentrum Gent begon in het najaar van 2017 met een grondige opfrisbeurt van de website, in nauwe samenwerking met een aantal toonaangevende partners op het vlak van onderzoek en ondersteuning rond meertaligheid in Vlaanderen: het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven), het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas (Antwerpen) en Foyer (Brussel).

Nieuwe folders met tips & tricks

Naast de vernieuwde website lanceert Onderwijscentrum Gent naar aanleiding van de Dag van de Thuistaal ook drie folders rond meertaligheid, met tal van tips om talen-sensibiliserend aan de slag te gaan en meertaligheid een positieve plaats te geven: een voor leerkrachten (met tips voor meertalige leerlingen), een voor schoolteamleden (met tips voor communicatie met meertalige ouders) en een voor vrijetijdsbegeleiders, zoals monitoren op vakantiekampen of de speelpleinwerking. De folders kunnen gedownload worden op de website van Onderwijscentrum Gent, maar zijn uiteraard ook terug te vinden in de databank van meertaligheid.be.

Voor ouders is er dan weer een folder ontwikkeld die hun tips geeft om hun thuistaal te gebruiken met hun kind(eren). Die folder is niet alleen beschikbaar in het Nederlands, maar ook in 13 andere talen: Albanees, Arabisch, Bulgaars, Slovaaks, Frans, Turks, Servisch, Duits, Pools, Roemeens, Kroatisch, Engels en Farsi. Ook die folders kunnen op de hierboven vermelde websites gedownload worden.


Meer informatie

Meertaligheid, Onderwijscentrum Gent