21 sep 2013

Project vzw Jong: "Laten we samen wortels plukken"

Als schepen van Jeugd klinkt dit me als muziek in de oren.  Gent wil immers de meest Kindvriendelijke stad van Vlaanderen worden.  Een kindvriendelijke stad wordt niet enkel uitgebouwd door het stadsbestuur, maar rekent op inspanningen van alle Gentenaren.  Daarom is dit project zo waardevol.  Omdat het Gentenaren, kinderen, ouders en buurtbewoners, uitgedaagd heeft om mee de handen uit de mouwen te steken.

 

Laten we samen wortels plukken? 

"Kindvriendelijkheid betekent ook kinderen en jongeren betrekken van jongs af aan. Niet door te praten over hen, maar aan de slag te gaan met hén.  En dat is wat hier, bij het moestuinproject wordt gerealiseerd."

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent

Als groene politica klinkt dit als muziek in de oren. Werk maken van een kindvriendelijke stad, wil immers ook zeggen werk maken van een leefbare en duurzame stad. Duurzaamheid is geen onderwerp voorbehouden voor beleidsmakers, filosofen of natuurdeskundigen.  Samen wortels plukken toont aan dat duurzaamheid heel concreet kan worden. Een concreet project waarbij kinderen en  jongeren betrokken worden van zaadje tot plantje tot voeding, waarbij ze veel leren over gezonde voeding, samenwerken?

Laten we samen het heft in handen nemen?

Beste mensen, mijn eerste stappen in de politiek heb ik vooral gezet uit boosheid en verontwaardiging. Ik was enorm verontwaardigd omdat ik vond dat de volwassenen zo fout bezig waren.  Ik vond dat zij niet met de juiste dingen bezig waren. In plaats van al die grote theorieën dacht ik, kijk toch eens naar beneden, kijk eens naar deze aardbol en zie eens hoe het hier misloopt! En laat het moestuinproject nu net iets zijn dat heel concreet is, los van die grote theorieën.  Werken aan een toekomst, betekent werken aan duurzaamheid. Niet door grote verklaringen af te leggen, maar door een spade in de grond te steken, liefst nog in de eigen wijk.

Het waardevolle aan dit project is dat het, heel concreet, met onze jongste Gentenaars aan de slag gaat om die duurzame, klimaatneutrale en kindvriendelijke stad te realiseren. Niet met grote wereldtheorieën, maar met concrete wijkprojecten.

Laten we samen, in onze stad, wortels plukken?.

Als Gentse politica kan ik dit alleen maar toejuichen.   Ik ben verheugd dat dit project Gentse wijken in de 19de-eeuwse gordel, die niet altijd bekeken worden als buurten met kansen, op een positieve manier benadert.  Het is leuk om zien dat dit project kinderen, jongeren, ouders en buurtbewoners samenbrengt rond een positief project.  Ook zij die dagdagelijks weinig contact hebben met elkaar, worden hier verenigd rond een concreet project.

Stadslandbouw gaat over het opnieuw bekijken van de buurt, over het zoeken naar kansen, over het zelf in handen nemen en mee bouwen aan een duurzame omgeving, voor en met buurtbewoners.

Als Gentse politica kan ik alleen maar de hoop uitdrukken dat de Vlaamse overheid blijft investeren in dergelijke projecten, dat ze de kaart blijft trekken van een sterk, ondersteunend, stedenbeleid.  Want de uitdagingen zijn niet gering, en als stad kunnen we dit niet alleen aan.

Laten we niet alleen samen wortels plukken, maar ook samen Jong vzw bedanken. 

In de eerste plaats omdat ze met dit project inspeelt op belangrijk thema's zoals duurzaamheid en gezonde voeding.  Maar ook omdat ze naast de jongeren ook de ouders en de hele buurt betrekt.

In een stad waar sprake is van superdiversiteit, zijn klassieke vormen van solidariteit  niet meer toereikend.  Solidariteit moet bekeken worden op het niveau van de straat, de buurt, de wijk waarin we wonen.  En laat het net die straten, die buurten en deze wijken zijn waarin jullie, vzw Jong, dag in dag uit aan de slag gaan, heel concreet, met onze jongste Gentenaren.  

Daarom is het jeugdwelzijnswerk zo belangrijk voor een stad als Gent.  Daarom mijn grote dank aan vzw Jong, en vooral aan Tom, de grote kracht achter dit project.  Maar mijn dank gaat ook uit naar de jeugdwerkers en iedereen die bij dit project betrokken was. 

Jongens en meisjes, tot slot wil ik ook jullie een dikke merci geven.  Omdat jullie zelf het heft in handen genomen hebben, omdat jullie zelf mee hebben gewerkt aan een leukere buurt, aan meer groen in de buurt en aan meer groenten om te eten.

Beste mensen, Samen wortels plukken? vzw Jong kreeg er een prijs voor.  Maar laten we het niet enkel houden bij samen wortels plukken,  laten we de komende jaren vooral samen de vruchten plukken van dit project!

 

Meer informatie

vzw Jong