09 okt 2015

Leerkrachten verdienen een dagje in the spotlight!

Vijf oktober is een heel belangrijke dag voor onze leerkrachten! Leerkrachten verdienen het om in de schijnwerpers te staan.Maar ook de directies geef ik graag een pluim! Want elk schip heeft ook een goede kapitein nodig!

 Leerkrachten zijn de motor van ons onderwijs.
We beseffen allen wat een belangrijke functie ons onderwijs heeft.
Onderwijs kan als hefboom ingezet worden om zo economisch en sociale veranderingen tot stand te brengen.
Onderwijs kan ervoor zorgen dat zowel volwassenen als kinderen zichzelf uit de armoede halen.
Het kan ervoor zorgen dat ze de middelen verwerven om ten volle deel te nemen aan het leven in onze samenleving.
 
Hoewel de leerplicht vandaag vanzelfsprekend lijkt, is dit nog niet zo lang het geval. Op dit moment stelt de Belgische grondwet duidelijk dat iedereen recht heeft op onderwijs, met eerbied voor de fundamentele rechten en vrijheden. Maar het was pas de wet Poullet van 19 mei 1914 die de leerplicht voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar introduceerde en stipuleerde dat de bovenste leeftijdsgrens zou verhoogd worden tot 13 en vervolgens 14 jaar. Toen in de jaren zeventig een aantal studies een verband toonden tussen onderwijsniveau en werkloosheid, werd de leerplicht verlengd tot 16 jaar. Uiteindelijk werd de leerplicht door de wet van 29 juni 1983 verlengd tot 18 jaar.

Onderwijs is essentieel om vrouwen in staat te stellen voor zichzelf op te komen, kinderen te beschermen tegen uitbuiting, gevaarlijk werk en seksuele uitbuiting, mensenrechten en democratie te bevorderen, het milieu te beschermen en de bevolkingsaangroei onder controle te houden.
 
Meer en meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan doen. Maar de overheid kan dit niet doen zonder zijn leerkrachten.

Daarom dus een dikke dank u wel!