22 sep 2014

Leidraad voor personeel Stedelijk Onderwijs

Bijna 2000 mensen werken voor het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Stedelijk Onderwijs Gent. Maar liefst 1600 leerkrachten en ook directies en ondersteunend personeel zetten zich elke dag in voor hun leerlingen. Van piepjonge kleuters tot uit de kluiten gewassen pubers die via het Deeltijds Kunst Onderwijs muziek volgen en ook eeuwige studenten die bijleren in het volwassenenonderwijs.

 

Om duidelijk te maken waar het Stedelijk Onderwijs Gent in zijn geheel voor staat is er een gezamenlijk pedagogisch project. Dit werd recent vernieuwd en bijkomend is er nu een leidraad voor het personeel. Leerkrachten die nieuw starten krijgen deze tekst voorgelegd en ook het personeel dat al in dienst is gaat hiermee aan de slag. De leidraad kwam in samenspraak met de scholen tot stand en biedt een houvast voor alle personeelsleden van het IVA . Aandacht voor duurzaamheid, participatieve cultuur, creativiteit en ruimte voor innovatie komen aan bod. Ook respect voor ieders achtergrond en eigenheid en een pluralistische en democratische ingesteldheid vormen de grondslag.

Schepen Decruynaere: "Het incident in het Stedelijk Onderwijs Brussel toont dat zo een leidraad zinvol is. Bij ons hoeven leerkrachten hun geaardheid niet te verstoppen maar kunnen ze zijn wie ze zijn, met respect voor ieders eigenheid."