22 jan 2021

Lejo - tienerouders

T KOT is een rustplek voor tienerouders en hun kinderen, elke woensdag tussen 14u en 17u. De TEENS werking (vrijetijdswerking voor tienerouders en hun kinderen) organiseert maandelijks lounges in Gent en Antwerpen, daguitstappen, tienermoederweekends en een jaarlijkse gezinsreis voor Tienerouders in heel Vlaanderen. De Mobiele tienerouderwerking Gent legt de focust op individuele trajectbegeleiding, waarbij er ondersteuning wordt aangeboden op verschillende levensdomeinen.

Waar: stadsbreed

Meer info op social media

Budget : 43.200 Euro

Lees hier de subsidieovereenkomst

 

Ga terug: Jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties