23 jun 2016

Lekker water voor een gezonde jeugd

Brikjes meegeven naar school. Het gebeurt nog al te vaak. Maar kinderen krijgen door de zoete drankjes gemiddeld 6 kilo suiker per jaar binnen. Daardoor riskeren ze overgewicht en welvaartziekten. Daarom bannen 53 stedelijke basisscholen en de buitenschoolse opvang vanaf 1 september 2016 alle suikerhoudende dranken. Ook wat ouders meegeven met hun kroost.

 

"Dit is de volgende stap in  , na het invoeren van de gezonde vieruurtjes in de Stedelijke Kinderopvang. Onze positieve acties promoten het drinken van water bij ouders en de kinderen. We nemen onze voortrekkersrol in Vlaanderen opnieuw op"

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Voor haar middelbare scholen werkt het Stedelijk Onderwijs een uitdoofbeleid uit voor de frisdrankautomaten. Genoeg water drinken heeft positieve effecten op de gezondheid, concentratie en het leren.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere daagt alle basisscholen met een Waterchallenge uit: een uitdaging om gedurende 1 maand bij te houden hoeveel water de leerlingen drinken. 10 scholen kunnen rekenen op individuele begeleiding.