15 nov 2012

Leopoldskazerne spil van jeugdbeleid

Het Laatste Nieuws - 15 november 2012  Als het bestuursakkoord effectief wordt uitgevoerd, zal het een plezier zijn om jong te zijn in Gent. Los van het feit dat alle kinderen al dan niet een plaats op de schoolbanken hebben, zal hun vrije tijd goed gevuld raken.Gent heeft dan ook de niet mis te verstane ambitie om 'de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen' te worden. Groenzones, speelruimtes, een Huis van de Jeugd en een kindsecretaris moeten dit mogelijk maken. Bijna 28% van de Gentenaars is jonger dan 25 jaar.

 

 

 

Het is Elke Decruynaere van Groen die de taak krijgt om als schepen van Jeugd van Gent de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te maken. Liefst 33 actiepunten zijn daarvoor opgenomen in het bestuursakkoord van sp.a - Groen - Open Vld. In tegenstelling tot bij andere thema's gaat het hier om heel concrete, realistische en ook haalbare punten, die binnen de bevoegdheid van de stad liggen. Het al dan niet realiseren van het jeugdplan hangt dus volledig af van de daadkracht van het nieuwe bestuur.

Opmerkelijk is dat de Leopoldskazerne prominent in beeld komt. Nu al zijn er sportzalen en repetitieruimtes in gevestigd, maar een deel van de kazerne is nog steeds in handen van het leger. Er bestaat echter een concreet plan waarbij de stad ook het resterende deel van de kazerne zal aankopen. In die kazerne zal dan een 'Huis van de Jeugd' worden gevestigd. De jeugddienst verhuist daarheen, maar er moet ook een jongerenadviescentrum én ontmoetingscentrum komen. Dat ontmoetingscentrum moet openstaan voor alle jongeren - niet alleen diegenen die zijn aangesloten bij een vereniging - en laagdrempelig zijn. Ook het jeugdverblijfscentrum, waarvan vroeger al sprake was, zal hier worden uitgebouwd.

Ten slotte zal ook de 'kindsecretaris' daar onderdak vinden. Die kindsecretaris is geen kind, maar een soort ombudsman of -vrouw die elke beslissing van het stadsbestuur zal toetsen aan de jeugd- en kindvriendelijkheid ervan. "Jeugd moet bij elke bevoegdheid een aandachtspunt zijn", stelde toekomstig schepen Elke Decruynaere. "Spelende kinderen kunnen hier nooit een vorm van overlast zijn, en jongerenoverlast moet positief worden aangepakt. Hier zullen jongeren geen boete krijgen omdat ze een broodje opeten."

Verder moet er een groot skatepark komen aan de Blaarmeersen, en dat ook op andere locaties moet gezocht worden naar skatemogelijkheden. Waar mogelijk moeten in openbare gebouwen speelhoeken, ververstafels en borstvoedingshoeken worden voorzien. En er moet samen met en voor kinderen gezocht worden naar extra veilige speelruimte, zowel in de stad als in alle deelgemeenten. Ten slotte wordt er gewerkt aan een uitgaansbeleid, met voldoende ruimtes, ook in deelgemeentes, waar zorgeloos feestjes georganiseerd kunnen worden, evenwel zonder overlast voor de buurt.