06 feb 2020

Lerarentekort in de pers

Vandaag in de Gentenaar. Lerarentekort bereikt ook Gent. Mét een lijstje openstaande vacatures.

Er zijn fundamentele oplossing nodig om dit probleem op te lossen. Welke oplossingen? Klik hier: