17 nov 2017

Leren coderen op school met Code City

Op woensdag 15 november lanceerde schepen Elke Decruynaere samen met haar collega schepen De Regge het project 'Code City'. Met dat project wil het Onderwijscentrum Gent, in samenwerking met Digipolis en Fyxxi, kinderen én leerkrachten van alle Gentse basisscholen laten kennismaken met coderen. Leren coderen versterkt de probleemoplossende vaardigheden en het logisch redeneringsvermogen. Bovendien prikkelt het de creativiteit en het inzicht in technologie. Met het populaire spelletje Minecraft leren de leerlingen van het 5de of 6de leerjaar de basisbeginselen kennen. Ook krijgen vijf leerkrachten per school een gratis nascholing bij Fyxxi. Het project kadert binnen , de e-inclusiewerking van Stad Gent. Stad Gent start daarmee projecten op om elke Gentenaar mee te krijgen in de digitale wereld.

Digitaal.Talent@Gent

Elke Decruynaere: "Leren coderen is leuk en het heeft heel wat voordelen. Met dit project kunnen ook kinderen uit kansengroepen én meisjes proeven van coderen. Broodnodig, want zij vinden nog steeds minder gemakkelijk de weg naar STEM-activiteiten. Door de nascholing voor leerkrachten  zorgen we voor een duurzaam effect op onze basisscholen."