Leren en werken combineren helpt jongeren vooruit

50 deeltijds lerende jongeren kregen via een brugproject de kans om leren en werken te combineren en zo hun schoolloopbaan een nieuw leven in te blazen. Onder begeleiding van de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs konden ze deeltijds aan de slag bij organisaties zoals Labeur, Habbekrats, KAA Gent of De Centrale. En bij de Stad Gent zelf, bij onder andere de Jeugddienst, Max-Mobiel of de dienst Kinderopvang. Daar verwierven deze 15- tot 18-jarigen belangrijke arbeidsvaardigheden en toonden ze aan hun familie, vrienden en collega's dat ze goede en betrouwbare werkkrachten zijn. Om deze mooie prestaties in de verf te zetten kregen deze jongeren een attest van verworven competenties uit handen van schepen van Werk en Sociale economie Rudy Coddens (sp.a) en schepen van Onderwijs (Groen). : "Deze brugprojecten tonen aan dat deeltijds onderwijs een volwaardige opleidingskeuze moet zijn en blijven. Daarom wil ik blijven inzetten op het aanbieden van alternatieve trajecten waarbij werken en naar school gaan elkaar niet uitsluiten. Daardoor pakken we schoolmoeheid en spijbelen aan en krijgen jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt."

Elke DecruynaereDecruynaere