06 nov 2017

Lijmsnuivende Roma kinderen hebben een naam

Eind 2015 startte in Gent het 'Project IEM-jongeren' voor "de integrale aanpak van jongerenproblematiek met Intra Europese Migratie-achtergrond". Signalen van verontrustende situaties rond een groep jongeren legden hiaten bloot in het hulpverleningsaanbod en in de samenwerking tussen verschillende sectoren.  Er was nood aan een integrale aanpak en sterke samenwerking in het ondersteunen van enkele gezinnen in precaire situaties.  Stad Gent stelde een coördinator aan en investeerde in trajectbegeleiding bij vzw Jong en in opvoedingsondersteuning bij voorzieningen in de integrale jeugdzorg. Het gaat over een project waar zowel de burgemeester als de schepenen van Sociale Zaken en Jeugd samenwerken.

 

"Er bereiken ons al een tijd opnieuw onrustwekkende signalen over jonge kinderen waarvan de gezinnen dakloos zijn. Om te ontsnappen aan de vreselijke realiteit waarin ze opgroeien, grijpen sommigen naar lijm als verdovend middel. Daar lig ik als schepen van Jeugd letterlijk van wakker. Het voordeel is dat we dankzij dit project die kinderen - en hun gezinnen - met naam en toenaam kennen en begeleiden. Maar om de vicieuze cirkel waarin ze zitten te doorbreken, is er meer nodig. We moeten alle krachten bundelen, niet alleen binnen maar ook buiten de stad." 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Tijdens een publiek 'toonmoment' afgelopen maandag werd de balans na 2 jaar opgemaakt. "Werken aan kind- en jeugdvriendelijkheid doen we voor iedereen, ook de meest kwetsbare" sprak Elke Decruynaere de aanwezigen toe. Het project laat alvast hoopvolle, positieve evoluties zien. Het toont ook het belang aan van het voorzien van basisbehoeften zoals huisvesting en armoedebestrijding. Maar het toonmoment was geen slotmoment. Het project wordt verdergezet. Dat is ook nodig.

 

Meer informatie

IEM jongeren project