05 jun 2020

€ 200.000 voor lokalen Scouting Kriko

Scouting in Kriko, ofwel SIK, is opgericht in 1984. De scouts vloeide voort uit de scouts Kriko, wat staat voor Kristus Koning (de naam van de aangesloten kerk). De terreinen van SIK liggen op wandelafstand van station gent St Pieters. Men startte de werking op in ‘tijdelijke’ containers, die uiteindelijk 11 jaar bleven staan, tot aan de brand in 2018. De groep is aan het groeien. Op dit moment telt de SIK een 150-tal leden. Dit is meer dan een verdubbeling t.o.v. tien jaar geleden.

 

“Net als de leiding, leden en buurtbewoners was ik ontdaan door de brandstichting. Toen ik kort nadien ter plaatste ging, maakte ik kennis met een heel geëngageerde leiding ploeg die zelf het heft in handen nam en het afgebrande lokaal aan het opruimen was. In volle zomer, terwijl anderen op vakantie waren of zelfs in combinatie met hun blok of een studentenjob, stak de leiding de handen uit de mouwen. Dat was een kippenvelmoment.”

Op 24 juli 2018 ging de helft van hun lokalen volledig in vlammen op. Het was een buurtbewoner die om half één ’s nachts de brand had opgemerkt. Zo goed als de voltallige leiding bevond zich toen in Dendermonde, op kamp met de twee jongste takken. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat één van de twee containergebouwen, met daarin 2 lokalen en een opbergruimte, volledig werd vernield. Gecombineerd met de grote hoeveelheid waterschade, viel er weinig te redden. Bij de brand vielen gelukkig geen gewonden.

Om de opkuiswerken na de brand te financieren, zamelde de scouts €7.000 in via crowdfunding. Daarna kwamen de talrijke brainstormsessies om te beraadslagen hoe de groep verder moest. Nu 2 jaar later is het dossier rond en ingediend bij de Stad voor ondersteuning bij de bouw van de nieuwe lokalen. 

Daarbij werd gekozen om de werking niet meer te voorzien in containers, maar een lokaal te bouwen dat voldeed aan de normen van jeugdlokalen, met de evidente update rond bvb energieprestaties. De plannen zijn zo goed als rond, de bouwaanvraag kan worden ingediend. Het toekomstgerichte ontwerp is van een architect, die als ouder verbonden is aan SIK.

Naast de eigen lokalen wordt ook een jeugdverblijfscentrum voorzien, waar andere jeugdverenigingen op kamp of op weekend kunnen komen.

“Ik heb tijdens mijn bezoek mijn engagement gegeven mee een oplossing te zoeken en ben fier dat Stad Gent met 200 000 euro hieraan kan bijdragen.”- Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent.

Stad Gent voorziet een bijdrage van €115.000 binnen het reglement voor jeugdinfrastructuur en €85.000 voor het jeugdverblijfscentrum, dat SIK voorziet naast de eigen lokalen. De beslissing wordt nog deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad ter bevestiging.

“We hebben heel bewust ingezet op de toekomst en wilden voor Scouting in Kriko lokalen voorzien voor de langere termijn. Het is veel werk geweest, maar het was het waard, als bijdrage aan deze jongerengroep en de maatschappij.“ zegt Jens Samson, voorzitter van de vzw en ouder die het bouwdossier trekt.

De globale kostenraming wordt geschat op €380.000 en wordt gedekt door de bijdrages van de Stad, door de uitkering van de verzekering en door bijdrages van leden en het aanspreken van de spaarpot van de vzw. Voor de ruwbouw zal beroep worden gedaan op een aannemer.

Nadien wil SIK de lokalen zelf afwerken (keuken, plinten, deuren,…installeren), met de oudere takken en met enkele geëngageerde ouders. Ze hopen tegen eind dit jaar/begin 2021 de nieuwe lokalen te kunnen openen, afhankelijk van de vooruitgang van de werken (in corona-tijden).

 

 

Meer informatie

https://www.sikgent.be/