26 jun 2014

Lucernacollege wil kerk en school Malem kopen

Het Nieuwsblad - 26 juni 2014 Ik wil geen nieuwe schooloorlog, ik wil een school op MalemDe gemeenteraad heeft een voorlopig onteigeningsplan goedgekeurd voor een schoolgebouw op Malem. De oppositie had het over machtsmisbruik.

Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs wil dat daar, voor alles, een school komt. Intussen blijkt dat het Lucernacollege in Melle zowel de school als de kerk wil kopen. Karel van Keymeulen en Lieven Van Imschoot

De verkoop van een kerk op Malem en een belendende school heeft tot felle discussie geleid in de gemeenteraad. De oppositie (N-VA, CD&V en Vlaams Belang) verwijt de stad Gent machtsmisbruik.

Zoals bekend stelt de kerkfabriek de kerk op Malem te koop. Die verkoop zal openbaar gebeuren, al moet een kandidaat-koper eerst een geheim bod doen. De school ernaast wordt apart verkocht, al kan de hoogste bieder op de kerk daar als eerste een bod op doen.

Martine De Regge (SP.A) schepen van Facility Management, zei dat er onderhandeld is met de eigenaar (vzw parochiale werken) over een aankoop in der minne. Voor de kerk heeft de stad geen middelen en geen functie. Een school kan als brede school na de uren en in de weekends ook door de buurt gebruikt worden.

Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs, wil voor alles dat het gebouw een school blijft.

'Vorig jaar konden we in de Brugse Poort 175 kleuters geen plek in hun buurt geven. Wij hebben een mooi bod gedaan. De onteigening gebruiken we als een stok achter de deur. Als er geen school komt dan willen we onteigenen', zei Decruynaere.

Zowel Wis Versyp (VB), Siegfried Bracke (N-VA) als Veli Yüksel (CD&V) spraken van een ongewone gang van zaken. 'Dat zal de verkoop beïnvloeden. De vzw parochiale werken is daar niet tevreden mee. Bovendien zijn er andere geïnteresseerden, zoals het Lucerna college, dat beide gebouwen wil kopen', klonk het.

Directeur Özkan Cetin bevestigt dat. Het Lucerna college is ontstaan in Turkse kringen en lokt hoofdzakelijk leerlingen uit die gemeenschap. Het is een vrije school die niet voor islamonderwijs, maar voor niet-conventioneel onderwijs kiest.

De school is gehuisvest in een secundaire school in de Beekstraat in Melle en is eigendom van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Er volgen 220 leerlingen les. De gemeente Melle wil er haar eigen gemeenteschool, die te krap gehuisvest is, onderbrengen. De gemeente tipte het Lucernacollege over de gebouwen op Malem.

Het Lucernacollege wil in Malem tien klassen kleuteronderwijs onderbrengen en een eerste graad lager onderwijs, om te evolueren naar een volledig kleuter- en lager onderwijs voor 180 leerlingen. Die leerlingen kunnen doorstromen naar de secundaire afdeling van het college. De kerk willen ze gebruiken als een polyvalente zaal.

In Melle zijn er leerlingen uit Zele, Lokeren, Sint-Niklaas en Temse, al komen de meesten uit Gent. Het Lucerna college denkt ook aan leegstaande gebouwen van GO! in de Lindenlei en de Ottogracht.

Schepen Decruynaere is op de hoogte van deze plannen. 'Ik wil geen nieuwe schooloorlog, ik wil een school op Malem. Dat moet niet per se een stedelijke school te zijn. We hebben het vrij onderwijs ook voorgesteld er een school in te richten', zegt ze.

~© 2014 Corelio - Karel van Keymeulen en Lieven Van Imschoot