Mandatarissen

 

Schepen van onderwijs, opvoeding en jeugd

tel. 09 266 50 77

schepen.decruynaere@gent.be

www.elkedecruynaere.be

  @ElkeDecruynaere

 

Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

tel. 09 266 54 30

schepen.heyse@gent.be

www.tineheyse.be

 

Schepen van Mobiliteit en Openbare werken

tel.09 266 50 97

schepen.watteeuw@gent.be

www.filipwatteeuw.be

  @filipwatteeuw

 

Fractieleider Groen Gent
tel. 0475 69 28 79
bram.vanbraeckevelt@gent.be
  @BramVB

 

Thema's: Brandweer, Politie, Juridische Zaken, Intercommunales, Haven, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugd, Armoedebestrijding, OCMW, Werk, Ouderenbeleid algemeen

 

OCMW-fractieleider Groen

tel. 0474 53 76 94

liliane.decock@ocmwgent.be

 

Thema's: Algemeen beleid, Personeelszaken en AZ Jan Palfijn

Federaal parlementslid en OCMW-raadslid Groen

tel. 0473 95 78 52

evita.willaert@ocmwgent.be

  @EvitaWillaert

 

Thema's: sociaal beleid en opvolging individuele dossiers

 

Gemeenteraadslid Groen

tel. 0496 59 76 63

zeneb.bensafia@gent.be

 

Thema's: Welzijn, Gelijke kansen, Volksgezondheid/Diversiteit binnen ouderenbeleid, Personeel, Protocol, Bevolking, Burgerlijke stand

 

Gemeenteraadslid Groen

tel. 0484 52 23 35

cengiz.cetinkaya@stad.gent

 

Thema's: Energiearmoede, Sport, Recreatie / Toerisme, Economie, Ondernemen, ICT, IKZ, facility management, Administratieve Vereenvoudiging

 

Gemeenteraadslid Groen

tel. 0476 79 99 70

dirk.holemans@gent.be

www.dirkholemans.be

  @ecodenker.be

 

Thema's: Wonen, Groenvoorziening, Stadsontwikkeling en Stedenbouw

 

Gemeenteraadslid Groen

tel. 0472 65 66 80

sara.matthieu@gent.be

  @msaraswati

 

Thema's: Mobiliteit, Openbare werken, Milieu, Klimaat, Noord-Zuid, Landbouw en Feestelijkheden

Gemeenteraadslid Groen

tel. 0474 45 25 04

Chris.MarynsVanAutreve@stad.gent

 

Thema's: Financiën, Economie, Ondernemen, Groenvoorzieningen

OCMW-raadslid Groen

tel. 0491 34 41 15

steven.rommel@ocmw.gent

 

Thema's: ouderenzorg, wonen, personeelsbeleid en facility management

 

Gemeenteraadslid Groen

tel. 0497 52 88 20

caroline.vanpeteghem@gent.be

 

Thema's: Middenstand, Innovatie, Financiën, Voorlichting, Participatie, Stedenbeleid, Internationale samenwerking, Cultuur

Provincieraadslid Groen

elisabet.dooms@groen.be

Provincieraadslid Groen 

inge.debal@groen.be

 @IngeDeBal