09 okt 2014

Meer crèches nodig op Rabot en Brugse Poort

Het Nieuwsblad - 09 oktober 2014 Gent heeft een structureel tekort van 227 plaatsen in de crèches. Dat is minder dan vorig jaar, maar nog steeds een probleem voor een aantal ouders. Het tekort is het grootst in de wijken Rabot en Brugse Poort.De cijfers staan in het rapport over de bezettingsgraad dat jeugdschepen

Elke Decruynaere (Groen) gisteravond aan de gemeenteraadscommissie presenteerde.

Door een toename van het aantal opvangplaatsen en een daling van het geboortecijfer is het Gentse aanbod voldoende om de Europese minimumnorm te halen. Maar dat vindt Decruynaere nog geen reden tot juichen. 'Ik krijg nog genoeg signalen van mensen die moeite ondervinden om een plaats te vinden, om duidelijk te maken dat er nog werk aan de winkel is. Maar de problemen zijn nu meer buurtgebonden.'

Na het Rabot en de Brugse Poort volgen de Dampoort, Oud-Gentbrugge, Ledeberg en Macharius-Heirnis als probleemgebieden.

Grootste pijnpunt zijn de inkomensgerelateerde plaatsen. Die worden toegewezen door Kind en Gezin. Onlangs nog viel crèche Okidoki (61 kinderen) in de Rabotwijk uit de boot voor het toekennen van plaatsen die aan het inkomen gebonden zijn. De uitbater wil daarom sluiten.

In Gent werkt nu een kwart van de crèches met vaste tarieven die niet aan het inkomen van de ouders gebonden zijn, en dat terwijl er specifiek aan inkomensgerelateerde plekken 330 tekort zijn. De stijging van de prijzen van de kinderopvang die de nieuwe Vlaamse regering aankondigt, baart Decruynaere extra zorgen.