10 apr 2013

Meer Gentse plaatsen voor kinderopvang

De Vlaamse Regering maakt extra geld vrij voor kinderopvang. Gevraagd naar de gevolgen voor Gent, antwoordde schepen van Onderwijs aan Groen-gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt, in de commissie Onderwijs van 10 april, dat het over 28 nieuwe plaatsen gaat in Gent.

Elke Decruynaere

De verdeling ervan zal gebeuren binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOP). In de eerste plaats kijkt het LOP naar wijken met een tekort aan opvangplaatsen, zoals Rabot-Blaisantvest, Macharius-Heirnis, Ledeberg, Oud Gentbrugge, Dampoort, Brugse Poort Rooigem en Muide-Meulestede-Afrikalaan. 

Evengoed wordt er gekeken naar verschillende initiatiefnemers. Niet enkel de Stad Gent maar ook diensten voor onthaalouders en zelfstandige initiatieven vangen in Gent jonge kinderen op.

In totaal gaat het over meer dan 4000 plaatsen. Maar de nood aan meer opvangplaatsen voor gezinnen met kinderen blijft heel groot. Schepen Decruynaere: "Naast een uitbreiding van de capaciteit op de juiste plaatsen, streef ik ook naar een centraal aanmeldingssysteem voor alle opvanginitiatieven in Gent. Naar analogie van het bestaande Tinkelbel voor de stedelijke kinderopvang. Want nu is het voor ouders vaak een moeilijke zoektocht".

Voor meer informatie : Dienst Kinderopvang