15 mei 2020

Meer speelstraten mogelijk deze zomer

Nu de kans er in zit dat meer Gentenaars de zomer zullen doorbrengen in eigen stad, doet Stad Gent een bijkomende oproep om via een verkorte procedure een speelstraat te organiseren in je straat. Daarbij houden meters en peters uiteraard rekening met de geldende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Door corona meer buitenruimte nodig "rondom uw kot"

"Het is nu meer dan ooit belangrijk dat kinderen, gezinnen en buurtbewoners extra ruimte krijgen om te spelen en elkaar, met respect voor de richtlijnen, te ontmoeten."

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Door het uitbreken van de coronacrisis kreeg het stadsbestuur vanuit verschillende Gentse wijken vragen over het organiseren van een extra speelstraat, die gedurende een bepaalde periode exclusief voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Als zou blijken dat we met zijn allen de zomer meer "rondom ons kot" zullen doorbrengen, zal er meer nood zijn aan veilige speelruimte in open lucht. Om de corona voorschriften te kunnen respecteren, is het ook aangewezen om een spreiding te hebben van deze buitenruimtes over alle Gentse wijken en niet allen aangewezen te zijn op dezelfde "hotspots" in de stad.

Bijkomende aanvragen mogelijk

Omdat de periode van kandidaatsstelling voor de speelstraten voor deze zomer al afgesloten was, werkte de Stad een bijkomende eenmalige en aangepaste procedure uit voor het aanvragen van een speelstraat.

'Speelstraten zijn broodnodig om veilige speel-en ontmoetingsplekken te creëren in de wijken. Met de bijkomende oproep om deze zomer nog 50 extra speelstraten te organiseren, willen we daaraan tegemoetkomen.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Voorwaarden extra speelstraat?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor het aanvragen van een extra speelstraat. Zo kan je de aanvraag enkel doen voor maximum vijf opeenvolgende weekends van juli, augustus en september. Er mag bijvoorbeeld ook geen openbaar vervoer door je straat rijden en je moet het akkoord hebben van aanwezige bedrijven, winkels, kinderopvang,... De volledige voorwaarden en procedure vind je terug op stad.gent/speelstraten.

Een aanvraag indienen kan tot 22 mei 2020.