14 apr 2016

Met deze 'operatie' willen Gentse scholen spijbelaars aanpakken

Het Nieuwsblad - 14/04/2016 - Bert Staes De directies van een veertigtal Gentse scholen hebben donderdag een charter ondertekend waarin ze beloven het aantal schoolverlaters terug te proberen dringen. Zeventien procent van de middelbare scholieren in Gent verlaat de school zonder diploma. Schepen van Onderwijs

Elke ­Decruynaere (Groen) wil daar een kwart af doen: naar 13 procent voortijdige schoolverlaters tegen 2020.

Verder blijkt uit cijfers van het schooljaar 2014-2015 dat 10,76 pct van de vroegtijdige schoolverlaters dat na de tweede graad doet en dat 99 pct van de vroegtijdige schoolverlaters een schoolse achterstand heeft.

 

Risicojongeren

Iets meer dan de helft van de jongeren haakt af omdat die het "beu" is, ruim een kwart wilde liever gaan werken en de rest omwille van sociale omstandigheden. Maar twee derde heeft er na een jaar wel spijt van. Een batterij aan nieuwe acties moeten de cijfers doen dalen. Risicojongeren krijgen een coach, er komt een nieuw Onderwijscentrum en leren in de eigen moedertaal wordt gepromoot. 

Nederlands onderzoek wees uit, merkt schepen Decruynaere op, dat een vroegtijdige schoolverlater de maatschappij 1,8 miljoen euro kost, in de vorm van minder kans op werk en een hoger risico op gezondheidskosten of zelfs criminaliteit. "Elke euro die we investeren in ongekwalificeerde uitstroom verdienen we acht keer terug", klonk het.

 

De scholen ondertekenden donderdag een charter "Operatie Geslaagd" waarin ze beloven de strijd met schoolverlaters bovenaan hun agenda te plaatsen.

Dit zijn de afspraken:

1. De school neemt haar engagement om bij te dragen aan het verminderen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters op in het schoolbeleidsplan

2. De school maakt jaarlijks haar cijfers op vlak van vroegtijdig schoolverlaten, spijbelen en definitieve uitsluitingen over aan het Onderwijscentrum Gent, die er op een gepaste wijze mee omgaat.

3. De school stelt op basis van de schoolanalyse (die ze opmaakt samen met het Onderwijscentrum Gent) een actieplanning op met SMART-doelstellingen.

4. De school en/of scholengroep neemt deel aan de werkgroep van het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs om de waterval in kaart te brengen.

5. De school duidt een coördinator vroegtijdig schoolverlaten aan. Die coördinator fungeert als aanspreekpunt, en zorgt voor het opvolgen van de voortgang in de school.

6. De school engageert zich tot samenwerking, opleiding en kennisdeling bij de uitvoering; ze maakt gebruik van ondersteuningsaanbod van het Onderwijscentrum Gent.