01 sep 2017

Met een lege maag is het moeilijk leren

Leerkrachten en brugfiguren zien veel armoede op de Gentse scholen. Ze proberen kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te helpen. Maar wat kunnen ze doen? Om hierop een antwoord te vinden, startten het OCMW en het Huis van het Kind in 2015 het proefproject 'Kinderen Eerst'.

 

"Dit project toont aan dat samenwerking sterker maakt en een win is voor alle partijen: sneller inspelen op de noden van de gezinnen, beter overleggen en informatie uitwisselen tussen school en OCMW en laagdrempelige hulpverlening op de vertrouwensplek van ouders. De schoolteams zelf kunnen nu meer focussen op hun kerntaken naar de kinderen en de ouders toe." 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Gent

Een OCMW-medewerker kwam twee maal per week langs op school om welzijnsvragen van ouders te beantwoorden en de rechten van de gezinnen actief toe te kennen. Vorig schooljaar breidde het project naar vijf scholen uit. In totaal kregen 105 gezinnen ondersteuning. En vanaf 1 september 2017 is er een OCMW-zitdag op 14 basisscholen en 8 secundaire scholen.

 

Meer informatie

Kinderen Eerst: Welzijn op school