05 dec 2014

Minder middelen voor kansarme leerlingen

De Standaard - 5 december 2014 - Tom Ysebaert

Steden en gemeenten zien op de valreep een smak Vlaams geld wegvallen voor projecten gericht op kansarme leerlingen. Minister Crevits noemt het een erfenis van haar voorganger en probeert nog een oplossing te zoeken.Een koude douche was het, de mail die bij 35 steden en gemeenten dezeweek in de bus viel. De mail komt van de Vlaamse onderwijsadministratie. Volgend jaar krijgen de gemeenten 30 procent minder geld van de overheid voor hun zogeheten flankerend onderwijsbeleid. Dat zijn projecten rond spijbelen en huiswerkbegeleiding . En dat op een moment dat de gemeenten hun begroting klaar hadden en dat er engagementen waren aangegaan.

Antwerpen verliest 110.000 euro, Gent 60.000 euro, Mechelen 22.000 euro, Sint Niklaas 22.000 euro. De projecten mikken vooral op een doelgroep van kansarme en allochtone leerlingen. Die kwam al eens in beeld door de intentie van de regering om de verdeling van de werkingsmiddelen voor scholen, die nu volgens de sociale kenmerken van de leerlingen gebeurt, te herbekijken. 'Schrijnend', zegt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). 'Er komen steeds meer kansarme leerlingen bij, maar de overheid schroeft de middelen terug. De stad investeert volgend jaar net méér in flankerendonderwijsbeleid.'

'We zullen die projecten niet afbouwen of stopzetten. Ze zijn broodnoreageerde Claude Marinower(Open VLD), de schepen van Onderwijs in Antwerpen.

Beide schepenen beklemtonen dat het Vlaamse geld maar een deel is van de middelen die de steden in flankerend onderwijsbeleid investeren. Voor Antwerpen gaat het om
13 miljoen euro.

Het was Elisabeth Meuleman (Groen) die de zaak gisteren aan de orde bracht in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.'Onbegrijpelijk,want in uwbeleidsnota zegt u fenomenen als spijbelen juist te willen aanpakken.'

Ook uit de meerderheid klonk er kritiek. Jo De Ro (Open VLD), ook schepen in Vilvoorde, was verrast. Vilvoorde ging uit van een besparing van 10 procent. Als u hier niet op terugkomt, vrees ik voor drama's.'

Voor minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is de toestand te wijten aan haar voorganger, Pascal Smet (SP.A). Die heeft in mei van dit jaar extra geld voor het flankerend beleid toegekend, 385.000 euro.

'Dat was een eenmalige operatie', zegt Crevits. Voor de begroting van 2015 is de minister vertrokken van het basisbedrag van 1,4 miljoen euro. Daarop is, zoals op alles, tien procent bespaard en het bedrag is niet geïndexeerd. Het wegvallen van de eenmalige injectie komt daar bovenop, maar die had niemand zien aankomen.

Deminister zit ermee verveeld. 'We kunnen proberen het recht te trekken bij de begrotingscontrole volgend jaar', beloofde ze. Een scenario bestaat erin extra middelen via het gemeentefonds door te sluizen naar de lokale besturen.