29 jan 2013

Motie van autodelen voor voltallig Gents college verworpen

De Morgen - 29 januari 2013 - Ellen Provoost

Een motie van de Gentse oppositiepartijen N-VA en CD&V om met het voltallige schepencollege over te stappen naar het principe van autodelen, is vanavond niet goedgekeurd op de gemeenteraad. Aanleiding is de beslissing van de drie Groen-schepenen om één dienstvoertuig te delen.

De drie Groen-schepenen Filip Watteeuw, Elke Decruynaere en Tine Heyse beslisten om afstand te doen van hun dienstvoertuig en hun verplaatsingen met één gedeelde dienstwagen te doen. Als die bezet is, wordt gebruik gemaakt van een Cambio-deelwagen en als dat niet kan een taxi. De sp.a- en Open Vld-schepenen behouden voorlopig elk hun eigen dienstwagen.

Voorbeeld
Oppositiepartijen N-VA en CD&V stelden voor dat ook voor de rest van het college het aantal voertuigen beperkt wordt tot één per drie schepenen. De partijen verwijzen naar het bestuursakkoord waar belang wordt gehecht aan milieu en duurzame mobiliteit. Ze wijzen erop dat het college een voorbeeldfunctie heeft en stelden voor om het consequent autodelen na één jaar te evalueren.

De meerderheidspartijen sp.a, Groen en Open Vld stemden tegen het voorstel, Vlaams Belang keurde de motie van CD&V en N-VA mee goed.

Individuele keuze
"Het delen van een auto door de Groen-schepenen kadert in een proefproject en op basis van hun ervaringen zullen we evalueren om te zien hoe het verder moet", aldus schepen van Facility Management Martine De Regge (sp.a). "Het blijft ook nog steeds een individuele keuze van een schepen om al dan niet over een dienstwagen te beschikken en er is helemaal geen verdeeldheid in het college daarover."

Het autodelen van Groen betekent een jaarlijkse besparing van 16 procent op de dienstvoertuigen van het college. Die voertuigen kosten overigens tussen 5.650 en 9.150 euro op jaarbasis, gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers van 10.000.

Lees het volledig artikel op de website van De Morgen