29 jan 2013

Motie van autodelen voor voltallig Gents college verworpen

Het Laatste Nieuws - 29 januari 2013 Een motie van de Gentse oppositiepartijen N-VA en CD&V om met het voltallige schepencollege over te stappen naar het principe van autodelen, is vanavond niet goedgekeurd op de gemeenteraad. Aanleiding is de beslissing van de drie Groen-schepenen om één dienstvoertuig te delen.De drie Groen-schepenen Filip Watteeuw,

Elke Decruynaere en Tine Heyse beslisten om afstand te doen van hun dienstvoertuig en hun verplaatsingen met één gedeelde dienstwagen te doen. Als die bezet is, wordt gebruik gemaakt van een Cambio-deelwagen en als dat niet kan een taxi.

De sp.a- en Open Vld-schepenen behouden voorlopig elk hun eigen dienstwagen. Oppositiepartijen N-VA en CD&V stelden voor dat ook voor de rest van het college het aantal voertuigen beperkt wordt tot één per drie schepenen. De partijen verwijzen naar het bestuursakkoord waar belang wordt gehecht aan milieu en duurzame mobiliteit. Ze wijzen erop dat het college een voorbeeldfunctie heeft en stelden voor om het consequent autodelen na één jaar te evalueren.