24 mrt 2015

N-VA schiet strijdplan tegen discriminatie af

De Morgen - 24 maart 2015 De N-VA verzet zich tegen het antidiscriminatieplan van het Gentse stadsbestuur. De gemeenteraad debatteerde voor het eerst over het plan om verhuurders en bedrijven te controleren op discriminatie. 'Dit plan houdt juridisch niet stand.'Afgelopen week maakte schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a) bekend dat Gent als eerste stad zal gaan controleren of firma's zich schuldig maken aan discriminatie. Tapmaz wil onder meer met praktijktests en mystery shoppers nagaan of werknemers en huurders omwille van hun achtergrond, geslacht, leeftijd, handicap of overtuiging worden geweigerd (DM 20/3). Wie verschillende keren wordt betrapt, riskeert een sanctie.

Een voorstel dat oppositiepartij N-VA erg hoog zit. "Collega's, ik moet u waarschuwen. Ik zal op dit punt nogal omstandig tussenkomen", stak fractieleider Siegfried Bracke van wal op de gemeenteraad. "Dit plan heeft een legitiem doel: discriminatie en racisme bestrijden. Maar het werkt helaas contraproductief. Zo willen jullie systematisch vacatures uit de privésector screenen op
verhoogde taalvereisten. En dat terwijl er nu al te weinig vacatures zijn in Gent."

N-VA vreest dat de Gentse coalitie van Open Vld, Groen en sp.a wil morrelen aan de bevoegdheid van Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). "Deze door links gedomineerde coalitie vindt natuurlijk dat de antidicriminatiewetgeving niet volstaat.
Ze vindt dat er meer moet zijn. Maar dat is in strijd met de verdeling van de bevoegdheden", zegt Bracke. Hij gelooft niet in het systematisch screenen van werkgevers of verhuurders. "Dit houdt juridisch niet stand." N-VA-gemeenteraadslid Isabelle De Clercq valt
Bracke bij:"Wat is racisme? Daarover moet een rechtbank oordelen, niet een schepencollege."

'Gent is geen eiland'

De meerderheidscoalitie van sp.a, Open Vld en Groen brengt daartegenin dat racisme een dagelijkse realiteit is van vele Gentenaars. "Meneer Bracke ontkent het licht", zegt Groen-schepen Elke Decruynaere. "Iedereen moet erkennen dat Gent geen eiland is. Ook in deze stad is discriminatie een probleem, en dat kunnen we niet tolereren. Daarom is een duidelijk plan noodzakelijk." Het draagvlak voor het strijdplan in Gent is groot, zegt het stadsbestuur.

Naast N-VA vraagt ook de CD&V-oppositie om het strijdplan op een lager pitje te zetten. Tenminste, totdat er een officieel wettelijk kader is gemaakt voor de mystery calls. Fractieleider Veli Yüksel is van mening dat discriminatie en racisme hard moeten worden aangepakt, maar niet vanuit een juridisch vacuüm. "Natuurlijk zijn wij voorstanders van praktijktests, maar eerst moeten we vanuit
Vlaanderen een wettelijk kader voorzien", zegt Yüksel.

Amendementen

Vorige maand schaarde CD&V zich op Vlaams niveau achter praktijktests om discriminatie bij dienstenchequebedrijven aan te pakken. Uit een onderzoek van het Minderhedenforum was gebleken dat twee op de drie dienstenchequebedrijven zich schuldig maken aan
discriminatie. Ook Open Vld toonde zich toen een hevige voorstander. Enkel de derde Vlaamse coalitiepartner, N-VA, pleitte tegen zulke praktijktests. Ook binnen het Gentse stadsbestuur tekent die breuklijn zich nu af.

N-VA diende gisteravond drie amendementen in tegen het plan. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) besloot daarom de zitting te
schorsen tot vanavond.