25 feb 2013

Naar een geïntegreerd armoedebeleid

Op  25 februari is het gewijzigde reglement rond het Sociaal Steunfonds Voor Schoolkosten door de gemeenteraad goedgekeurd. Het Steunfonds geeft scholen een financieel duwtje in de rug om een armoedebeleid te voeren. Scholen met veel kansarme leerlingen krijgen voorrang, waardoor diegenen met de hoogste nood eerst geholpen worden.

 

"Kinderarmoede bestrijden is een van de speerpunten van ons nieuwe bestuursakkoord. Het Sociaal Steunfonds kan hieraan een bijdrage leveren. De komende jaren wil ik samen met OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) dit beleid nog verder versterken." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs 

Het nieuwe reglement versterkt het armoedebestrijdingsbeleid van de Gentse scholen. Want het voorziet intervisie tussen scholen. Dat betekent dat zij van elkaar leren door goede ervaringen uit te wisselen.

 

Klik hier voor meer informatie over het Sociaal Steunfonds