26 sep 2019

‘NAFT late night’: voorstelling nieuwe samenwerking voor jongeren die er even tussenuit moeten

Vorige week werd De Punt in Gentbrugge even omgevormd tot ‘de boot van Gert’ voor ‘NAFT late night’. Op het programma stonden sofagesprekken en een interactief stellingenspel met het publiek om de aanwezigen te informeren rond het nieuwe ‘NAFT’. NAFT is een traject dat jongeren en scholen die er nood aan hebben, even ademruimte biedt.

Wat?

NAFT staat voor Naadloos Flexibel Traject en is er vanaf dit schooljaar voor jongeren die omwille van pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen uit de boot dreigen te vallen. Na aanmelding door het CLB (leerlingenbegeleiding) kan op maat van de jongere een NAFT opgezet worden. De bedoeling van NAFT is om zowel de jongere als de school een rustperiode te bieden. In die periode kan de jongere onder professionele begeleiding zijn/haar evenwicht terugvinden en wordt gewerkt aan de motivatie om terug naar school te gaan. Tegelijk kan ook de school begeleiding krijgen om – preventief of remediërend – te werken aan een positief schoolklimaat voor de jongere en klasgroep.


NAFT komt in de plaats van de vroegere time-out projecten, de persoonlijke ontwikkelingstrajecten en de voortrajecten voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. NAFT gaat in zijn nieuwe gedaante ruimer; voortaan kunnen alle scholen er gebruik van maken.

“Dit is een stap vooruit, want de noden bestaan ook in de andere scholen. Vlaanderen wil met deze trajecten meer leerlingen begeleiden, maar zij krijgen daardoor mogelijks kortere trajecten. Daarom ben ik toch ook bezorgd over die kwetsbare jongeren die iets langere, intensievere trajecten nodig hebben om het evenwicht terug te vinden. Zullen zij nog voldoende aan de bak komen? Dit thema en het voorzien van het nodige budget blijven een aandachtspunt voor de komende Vlaamse regering.”, aldus Schepen Decruynaere.

In Gent

Gent zou Gent niet zijn als er niet werd samengewerkt. Vier organisaties – Groep INTRO, vzw aPart, vzw LEJO en JES vzw – zullen samen de vragen dispatchen naar die organisatie met de meeste expertise over de specifieke vraag. En via het Onderwijscentrum Gent dragen we ook ons steentje bij, zodat NAFT er kan zijn voor meer kwetsbare jongeren in onze stad.


Oproep

“NAFT is een positief verhaal. Het is duidelijk dat de vier Gentse organisaties zich met heel wat expertise en enthousiasme voor de Gentse jongeren zullen inzetten. Of de middelen voldoende zullen zijn om de vragen te beantwoorden, is nog koffiedik kijken. Daarom een warme oproep aan de scholen en de aanbieders van NAFT: laten we goed in de gaten houden hoeveel en welke vragen er gesteld worden. Laten we goed monitoren wanneer “de NAFT dreigt op te geraken”. Als we het vroegtijdig schoolverlaten willen stoppen, zijn voldoende en de juiste trajecten voor jongeren die dreigen af te haken op school superbelangrijk. Dan stappen we samen op de boot naar Brussel.”

 

Meer info:

Groep INTRO, vzw aPart, vzw LEJOJES vzw en Onderwijscentrum Gent