22 feb 2017

Nieuw jeugdlokaal voor jongeren van het Rabot

Afgelopen woensdag vierde schepen van Jeugd Elke Decruynaere, samen met schepen van Facility Management Martine De Regge (sp.a), jeugdwerkers, kinderen van en buurtbewoners de start van de bouw van nieuwe jeugdlokalen. jeugdwelzijnswerking vzw Jong

 

Binnen een half jaar zal het jeugdhuis in het park in de Gebroeders De Smetstraat de nieuwe stek worden voor de kinder-, tiener- en jongerenwerking El Paso van VZW Jong.  Ook buurtorganisaties zullen er terecht kunnen.

 

Elke Decruynaere: "De jongeren van het Rabot kunnen een nieuw jeugdlokaal goed gebruiken. De werking El Paso bestaat al zeer lang maar hun lokaal was uitgeleefd. We bouwen niet alleen nieuwe crèches en scholen, maar ook jeugdlokalen waar tieners hun eigen plek vinden."

Samen met de eerstesteenlegging, werd er ook een capsule in de funderingen van het gebouw geplaatst. In die capsule zitten tekeningen en boodschappen van de kinderen en jongeren uit de buurt.

 

Ook het park wordt heraangelegd

Eenmaal de werkzaamheden achter de rug,  zal het park heraangelegd worden. De werking van vzw Jong op El Paso blijft gedurende de hele periode van de werken gewoon doorlopen in het huidige gebouw. 

Het nieuwe lokaal wordt gebouwd volgens de  principes van het passief bouwen en voldoet aan alle hedendaagse energienormen.