Nieuw stadsbestuur mikt hoog

De Gentenaar - 12 november 2012  Burgemeester Daniël Termont stelde zijn nieuwe bestuursploeg voor die bestaat uit vijf SP.A-schepenen, drie schepenen voor Groen en drie voor Open VLD.

 

 

'We gaan voor een creatieve en leefbare stad op mensenmaat', klonk het. Het bestuursakkoord is al zeer gedetailleerd uitgewerkt, bevat achthonderd actiepunten en telt niet minder dan 117 pagina's.

 

Het kartel SP.A-Groen haalde een absolute meerderheid van 26 zetels, maar verkoos er een derde partner bij te nemen. 'We hadden geen derde partner nodig, maar we wilden het maatschappelijk en democratisch draagvlak verhogen.

 

Het kartel haalde 45,5 procent en 26 zetels. Met de 16,5 procent en 9 zetels van Open VLD erbij vertegenwoordigen we 62 procent van de Gentse kiezers en hebben we een sterke meerderheid van 35 zetels', zei burgemeester Daniël Termont.

 

Hij sprak niet van een paars-groene coalitie, maar van een coalitie van drie partijen: SP.A, Groen en Open VLD. 'Na 24 jaar paars is het goed dat er vernieuwing komt. Het nieuwe stadsbestuur bestaat uit mensen met veel politieke ervaring, deskundigheid, traditie en een nieuwe partner Groen. Samen kiezen wij voor een vooruitstrevende toekomstvisie.' De drie kopstukken, Daniël Termont (SP.A), Elke Decruynaere (Groen) en Mathias De Clercq (Open VLD) benadrukken dat het een gezamenlijk en duurzaam project is en dat de intenties een bestuursperiode van zes jaar overstijgen.