16 jan 2015

Nieuwe start voor Minus One

Het Laatste Nieuws - 16 januari 2015 Het jongerenontmoetingscentrum (JOC) Minus One, de ondergrondse fuifzaal aan het Rabot, wordt een jeugdcultureel centrum. In het verleden werd de zaal al te vaak gebruikt door 'professionele' organisatoren, waarbij de buurtjongeren zelf nauwelijks nog aan bod kwamen. En, er zou weer driehonderd man binnen mogen.De ondergrondse fuifzaal Minus One aan de Opgeëistenlaan, naast het nieuwe justitiepaleis, werd in 2007 geopend. De bouw ervan kostte met 4,7 miljoen euro een bom geld.

Toch waren er sindsdien veel problemen. Aanvankelijk had de zaal een capaciteit van 300 mensen, maar door nieuwe brandveiligheidsvoorschriften voldeed de gloednieuwe zaal plots niet meer. Eind december 2013 verloor de fuifzaal haar erkenning als publiek toegankelijke ruimte, waardoor er nog maar 49 mensen binnen mochten. Van fuiven kwam er dus niet veel meer in huis. In februari vorig jaar werd het toegelaten aantal opgetrokken tot 99, na enkele werkzaamheden om de brandveiligheid te bevorderen.

Nu krijgt Minus One een nieuwe start als jeugdcultureel centrum. "Minus One werd gebouwd om tegemoet te komen aan de nood aan een zaal voor activiteiten van jongeren en jeugdverenigingen, maar het bleef een lege doos. De zaal was weinig aangekleed en er was ook geen apparatuur aanwezig, waardoor jongeren zelf voor alles moesten zorgen als ze er een fuif wilden organiseren", zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen). "Daar willen wij nu iets aan doen. We willen dat de gewone jongeren die een feestje willen geven beroep kunnen doen op deze zaal. Maar daarnaast komt er ook een eigen programmatie. Er zal altijd iets te doen zijn in Minus One. Het wordt een ruimte voor en door de jeugd. In het verleden ging de zaal concurrentie aan met het commerciële circuit, en het kan niet de bedoeling zijn dat daarvoor subsidies van de stad worden gebruikt."

Het stadsbestuur trekt nu een subsidiebudget van 80.847 euro uit voor het werkjaar 2015 en 81.332 euro voor 2016 om de invulling en het beheer van het JOC te realiseren.

Brandveilig

"De werken zijn uitgevoerd om de zaal weer brandveilig te krijgen en de ruimte werd gekeurd. Alleen de capaciteit van de ruimte moet nog worden vastgesteld, maar wij gaan ervanuit dat die weer rond de 300 personen zal liggen, zoals vroeger", zegt Kasper Cobbaert, beheerder van Minus One. "Nu zijn we volop bezig met de overschakeling naar de nieuwe invulling als jongerencultuurcentrum. We zetten een vrijwilligerswerking op poten en schrijven ook een vacature uit voor een halftijdse medewerker. We nemen nu een jaar de tijd om op het gemak op te starten. Er zijn nu samenwerkingen met onder meer De Centrale, Boomtown en vzw Anamma, die het festival Copacobana in Sint-Amandsberg organiseren."

De werking van zaal Minus One heeft meer dan een jaar stilgelegen. "Dat was geen plezant jaar, maar we zijn blij dat we nu weer van nul kunnen starten. Al hebben we nog heel wat werk voor de boeg."