22 feb 2018

Nieuwe website wil de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen in de verf zetten.

Gisteren was het de Dag van de Thuistaal, een dag waarop we meertaligheid op een positieve manier, als een troef, in de kijker zetten. Het lanceerde de vernieuwde website

Onderwijscentrum Gentwww.meertaligheid.be, in samenwerking met tal van partners.

Leerkrachten, monitoren, kinderverzorgers, directeurs, CLB-medewerkers of opvoedingsondersteuners: op deze website krijgt iedereen die in contact komt met meertalige kinderen en hun ouders toegang tot een schat aan informatie en materialen.

De website vertrekt van concrete vragen en noden.

  • Hoe verloopt de taalverwerving bij meertalige kinderen?
  • Hoe ga je om met typische bezorgdheden, zoals kliekjesvorming of de vrees om als leerkracht de controle te verliezen?
  • Hoe kun je een open visie op meertaligheid integreren in het talenbeleid van je school of organisatie?
  • Hoe kun je ouders ondersteunen bij een meertalige opvoeding?
  • ...

In de databank is er bijzondere aandacht voor materialen die het onderwijs aan (ex-)anderstalige nieuwkomers kunnen ondersteunen. Klik hier om een kijkje te nemen!

"Onze samenleving is meertalig. Dat is de realiteit. En dat kan een grote troef zijn. Als je die meertaligheid op een slimme manier inzet, helpt dat beter Nederlands te leren. Met de website komen we tegemoet aan de vele praktische vragen en bieden handvaten waarmee onderwijsprofessionals en opvoedingsverantwoordelijken aan de slag kunnen." 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs