Nieuws

Stormloop op 28 extra plaatsen kinderopvang
Werkbezoek als startschot onderhandelingen nieuwe convenanten Gents jeugdwelzijnswerk
Twee volwaardige basisscholen met extra 1,1 miljoen euro
Meer Gentse plaatsen voor kinderopvang
Europese jeugd kiest voor Gent
Extra schoolstraten op komst in Gent
Schoolstraten zorgen voor een veiliger schoolomgeving
Schepen Decruynaere maakt werk van nieuw studentenbeleid
Klacht tegen inschrijvingen Gentse scholen afgewezen
Samen opkomen voor de belangen van alle kinderen en jongeren
'Muyters, kom naar het basket in Gent'
De Fidel Castro in Elke Decruynaere
Gents Freinetonderwijs is kwaliteitsvol onderwijs
Uitbreiding Gents basisonderwijs: stappen in de goede richting
Voortrekkersproject Thuistaal verder uitbouwen
Honderd mensen herdenken Iris
Jongeren bouwen muur tegen pesten
Jeugdraad viert twintigste verjaardag
Portret Elke Decruynaere
Dreigend plaatsgebrek voor 150 Gentse kleuters