28 feb 2014

Nog geen grote fuiven in Minus One

Het Nieuwsblad - 28 februari 2014 Na een controle van de ondergrondse fuifzaal 'Minus One' naast het Justitiepaleis aan de Opgeëistenlaan mogen er weer 99 mensen binnen. Omdat de brandweer een vernietigend verslag had gemaakt, mochten er tot nog toe slechts 49 mensen binnen. Opzet is dat met een stappenplan de volle capaciteit weer kan worden bereikt.Fuifzaal Minus One werd in 2007 geopend. Het was een prestigeproject voor de stad. Door de zaal ondergronds te bouwen kon geluidsoverlast worden vermeden. De zaal kon ook voor activiteiten van de buurt worden gebruikt. Met een capaciteit van 350 mensen moest dat lukken. De bouw kostte een pak geld, 4,7 miljoen euro.

Al kort na de opening verloor de Minus One de erkenning en mochten er slechts 49 mensen de zaal in. Daardoor verloor de zaal grotendeels haar nut. Eind december 2013 gaf de brandweer een negatief advies.

De oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA hadden zware kritiek. Ze hadden het over nonchalance en een prestigeproject. 'Dit dure prestigeproject schiet zijn doel volledig voorbij', zei Wis Versyp. (VB). 'Dit is veroorzaakt door zeer laks beleid. Wat als er iets gebeurd was', stelde gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA).

Stappenplan

Filip Watteeuw (Groen), schepen voor Jeugd, zei dat de brandweer streng mocht zijn. 'Dat is maar normaal. Op alle punten van kritiek in het rapport van eind 2013 is onmiddellijk een antwoord gegeven. Dat is nog niet allemaal in orde. Met de brandweer is een stappenplan afgesproken om de resterende gebreken aan te pakken.'

Watteeuw zei dat alle attesten in orde zijn, op één na. Dat wordt de volgende weken in orde gebracht. Hij is ervan overtuigd dat Minus One opnieuw normaal zal kunnen werken. De uitbating met een verlaagde capaciteit blijft, voor grote fuiven en evenementen blijft het wachten. 'Alle betrokkenen moeten samenkomen om er lessen uit te trekken om dergelijke onaangename problemen te vermijden.