08 mei 2020

Stad en scholen organiseren vanaf 18 mei samen noodopvang

Over 10 dagen openen de scholen opnieuw hun deuren om ter plaatse les te geven aan het 1ste, 2de en 6de leerjaar en het 6de middelbaar. Ze combineren dan de noodopvang en het afstandsonderwijs van de laatste weken, met het heropenen van de klassen voor onderwijs ter plaatse; een huzarenstukje! Stad Gent ondersteunt dan ook de Gentse basisscholen bij het realiseren van de noodopvang voor de jongste Gentenaars.

Scholen blijven verantwoordelijk

In de eerste plaats blijven de scholen verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang, zo werd bepaald door de Vlaamse overheid. Zij zetten daar al hun medewerkers voor in. Maar sommige scholen gaven aan dat ze zowel ruimte als medewerkers te kort hebben, om alle kinderen corona-proof te ontvangen.

Stad Gent voorziet een budget van €75.000 om de ruimte-tekorten te helpen oplossen. Dat budget kan ingezet worden om de logistieke kosten te dragen die verbonden zijn aan gebruik van een externe locatie buiten de schoolmuren. Een bijkomend budget van €100.000 werd ter beschikking gesteld voor het ‘inhuren’ van extra medewerkers voor opvang. Ook kunnen scholen extra begeleiders vragen aan de Stad om bij te springen in de noodopvang in de eigen schoolgebouwen. Hierbij ligt de focus op de opvang van de kleuters, omdat zij meer nood hebben aan een verblijf in de vertrouwde, aan kleuters-aangepaste omgeving, met bekende gezichten.

Elke wijk krijgt een opvanglocatie

Voor de noodopvang die niet door de scholen kan worden georganiseerd, zet de Stad zelf een buurtgebonden aanbod op. Hierbij ligt de focus op de oudste kleuters en de leerjaren van het lager onderwijs die nog geen les krijgen op school vanaf 15 mei. Concreet wil dat zeggen dat de kinderen van de 3e kleuterklas en het 3e, 4e en 5e leerjaar die niet op school kunnen worden opgevangen, op een centrale locatie in de wijk terecht zullen kunnen.

"Dinsdag kregen we het nieuws dat er naar de steden en gemeenten gekeken wordt voor ondersteuning van de scholen. Nu drie dagen later volgt reeds een concreet aanbod". Elke Decruynaere

Op dit moment worden locaties die in aanmerking komen bevraagd en afgetoetst op de geldende randvoorwaarden. Men onderzoekt bvb educatieve centra, jeugdhuizen, lokalen van jeugdbewegingen, sportinfrastructuren, etc. Het is evident dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor de opvang gevolgd worden.

Kwalitatief aanbod

De Stad voorziet -samen met externe partners- een ontspannend en kwalitatief aanbod gericht op de brede ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zal er samen met de scholen gekeken worden of het mogelijk is om de pre-teaching te faciliteren.

"Er is hier door veel mensen hard aan gewerkt en ze leveren een bovenmenselijke prestatie om dit rond te krijgen op 10 dagen tijd. Net als de scholen trouwens: onderschat niet hoe hard directies en leerkrachten nu al wekenlang aan de slag zijn om al hun opdrachten waar te maken. Men gaat tot het uiterste voor de kinderen en ik kan daar als schepen alleen maar erg dankbaar voor zijn. Als we samen onze schouders zetten onder de scholen, wordt veel mogelijk." Elke Decruynaere.

De begeleiding van de kinderen zal worden opgenomen door personen met verschillende achtergronden, van speelplein-animatoren en vrijwilligers van vakantie-werkingen, over medewerkers van de Dienst Kinderopvang of studenten van de hogeschool die hierdoor een mogelijkheid vinden om toch nog hun stage te kunnen vervullen, over animatoren van de verschillende partners van de Brede School werking. Een eerste bevraging bij deze aanbieders van een vrijetijdsaanbod leverde enthousiaste reacties op. Ook vrijwilligers zullen zich kunnen aanmelden via het vrijwilligersplatform Gent Helpt. Aan hen zullen enkele referenties worden gevraagd.

 

 

 

Meer info: Website Gent Helpt