27 mrt 2020

Stad Gent organiseert noodopvang op scholen in paasvakantie

Op schooldagen organiseren scholen noodopvang voor ouders met cruciale beroepen die niet van thuis uit kunnen werken. Op 6 april start de paasvakantie en vele ouders vroegen zich af waar hun kind (+2,5 jaar) terecht kan tijdens hun shift. De Vlaamse Regering vroeg steden en gemeenten hierin het voortouw te nemen. De Stad Gent zal zelf instaan voor noodopvang op verschillende Gentse scholen waarvoor ouders vanaf vandaag kunnen inschrijven.

Op 24 maart kregen de steden en gemeenten een bijzondere opdracht van de Vlaamse Regering. Er wordt hen gevraagd om ook in de paasvakantie concrete opvang te voorzien voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Lokale besturen moeten de regielrol opnemen in samenwerking met scholen en opvanginitiatieven.

Stad Gent heeft niet geaarzeld en neemt deze rol ten volle op. De Stad beperkt zich niet tot het regisseren, maar zal zelf ook actief de noodopvang organiseren voor de beschreven doelgroepen. De Stad zet hiermee haar engagement kracht bij om de medische en andere cruciale sectoren maximaal te ontzorgen. Ook vindt ze het van groot belang dat er een oplossing aangereikt wordt aan kinderen in moeilijke thuissituaties.

"We nemen onze verantwoordelijkheid op en zetten alles op alles om deze noodopvang samen met alle partners in goeie banen te leiden. De begeleiders van de Dienst Kinderopvang zijn professioneel opgeleid, hebben een zeer groot hart voor kinderen en staan hiervoor paraat. Ik wil hen danken voor hun engagement. Samen garanderen we de ouders een warm onthaal voor hun kind." 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Opvoeding.

De concrete organisatie werd de afgelopen dagen uitgewerkt door de Dienst Kinderopvang van Stad Gent. De noodopvang zal zoveel mogelijk plaats vinden op basisscholen waar de kinderen zelf schoollopen. Vanaf 7 kinderen wordt er opvang voorzien op de eigen school. Bij minder dan 7 kinderen op een locatie wordt een andere school- of opvanglocatie in de buurt voorzien. Groepen worden niet gemengd, kinderen blijven in hun eigen “contactbubbel”.

De begeleiding wordt - in nauw overleg met de scholen- opgenomen door professionele kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang, eventueel aangevuld door vrijwilligers.

Inschrijven voor de noodopvang kan tem dinsdag 31/03 via het onlineformulier, via de school of via Gentinfo (09/210.10.10).