20 feb 2017

Nota Brugfiguren

Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden.

Onderzoek hamert er al langer op dat de achterstand van kinderen voor een deel kan begrepen worden als het niet aansluiten van de school- op de thuiscultuur. School en thuis moeten dan ook meer afstemming vinden om onderwijs als hefboom te laten functioneren. Daarom startte de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent in 1997 het "Brugfigurenproject". Hierdoor kunnen basisscholen met een hoog percentage kinderen uit kansengroepen een medewerker (brugfiguur) aantrekken die mee instaat voor de verbetering van de relatie tussen de school en de gezinnen. De werking werd in 2012 versterkt met 5 medewerkers die zich specifiek richtten op de populatie van Intra Europese migranten en begin 2015 startte eveneens een proefproject in het secundair onderwijs. Sinds 1/1/2017 tellen maar liefst 42 basisscholen en 8 secundair scholen een vaste brugfiguur en is er een mobiele equipe werkzaam. Deze ploeg maakt deel uit van het Onderwijscentrum Gent, samen met Brede School en het team onderwijsontwikkeling.In 2017 wordt het 20-jarig bestaan van de werking gevierd. Een werking die de stad niet langer als een project ziet, maar als een vaste waarde in het Gentse onderwijslandschap!

BIJLAGEN:

Brugfigurenproject stad Gent-Crevits