15 sep 2014

Officiële start van het Informatiepunt Onderwijs

Op maandag 15 september opende schepen van Onderwijs en Opvoeding , samen met schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz, het Informatiepunt Onderwijs van het Intercultureel Netwerk Gent (ING).

Ouders, in het bijzonder ouders met een migratieachtergrond, kunnen er terecht met hun vragen over onderwijs.

Geen overbodige actie, zegt schepen Decruynaere. Zij werd de afgelopen jaren geconfronteerd met ouders die hun weg niet terugvinden in het onderwijslandschap. Kinderen missen daardoor kansen. Het gaat over kinderen die niet tijdig ingeschreven raken of foute studiekeuzes maken.

Schepen Decruynaere: "Door de ouders beter te informeren, willen we hun betrokkenheid vergroten, zodat zij hun verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen. Ik had bij de opening wel een dubbel gevoel. Want scholen doen al veel inspanningen ter zake. Maar we bereiken nog steeds onvoldoende alle ouders. Omgekeerd voelen ouders zich ook niet altijd begrepen." Elke riep ook op tot een goede samenwerking met bestaande initiatieven zoals het brugfigurenproject, de Opvoedingswinkel en StudieAdviesPunt De Stap.

 

Meer informatie

IN-Gent, Opvoedingswinkel Gent, StudieAdviesPunt De Stap