25 apr 2015

Onbegrijpelijk: geld voor nieuwe scholen wordt te weinig gebruikt

De Standaard - 25 april 2015 Vijftien steden krijgen 36 miljoen euro voor extra plaatsen in het onderwijs. De nood bedraagt 408 miljoen euro. 'Het geld wordt amper gebruikt', zegt Crevits.Al jarenlang kampt het onderwijs met een gebrek aan plaatsen, vooral dan in zeventien 'capaciteits­gemeenten'. Daarbij horen de grote steden Brussel, Antwerpen en Gent bij, maar ook enkele ­gemeenten in de Vlaamse Rand(zie grafiek hiernaast).

Sinds 2010 brengen die gemeenten jaarlijks de nood aan extra plaatsen in kaart. Dit jaar vroegen de gemeenten 408 miljoen euro subsidies aan.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft die vragen geëvalueerd. Vijftien gemeenten krijgen extra geld. In totaal goed voor 36 miljoen euro aan bouw- en huursubsidies. Antwerpen mag het luidst juichen met 12 miljoen euro. De gemeenten mogen zelf beslissen welke scholen kunnen beginnen te bouwen.

Crevits plaatste meteen een kanttekening bij de toekenning van de middelen. 'Ik zou in de toekomst graag op een andere manier tewerkgaan bij de verdeling van de capaciteitsmiddelen. Slechts 19 procent van de projecten die tussen 2010 en 2014 geld kregen, blijkt vandaag effectief gerealiseerd te zijn. Het toegekende geld leidt te traag tot een werkelijke capaciteitsuitbreiding.'

'Welke redenen er daarvoor ook zouden zijn, ze zijn voor mij niet acceptabel. Ik laat nu grondig uitzoeken wat de oorzaken zijn van die vertragingen.'

Op de beloofde middelen voor scholenbouw - tegen het einde van de regeerperiode 500 miljoen euro - wil Crevits niet beknibbelen. Maar een andere manier van werken dringt zich op. 'Desnoods zoekt mijn kabinet dossier per dossier uit waar het geld zit.'

Niet investeren in containers

De Gentse schepen van Onderwijs, Elke Decruynaere (Groen), wijst de minister erop dat een school bouwen wel even duurt. 'In Gent kiezen we bewust om niet te investeren in containers, maar wel in bouwprojecten en grote renovaties. Dat krijg je niet rond op één dag. Misschien moet de minister bekijken hoe de procedures van de Vlaamse overheid eenvoudiger kunnen.'

Het valt bovendien op dat Gent een pak minder geld krijgt dan Antwerpen. 'Wij hebben 28,4 miljoen euro subsidies aangevraagd voor zeer concrete ­plannen. We kregen 3,3 miljoen euro', zegt Decruynaere. 'Dat zal de capaciteitsdruk niet ­verlagen. Maar we weten niet wat de andere gemeenten gevraagd hebben. Ik kan niet ­vergelijken.

Het is jammer dat de minister niet even transparant is over de verdeling van de middelen als over de realisatie van de bouwprojecten.