18 jul 2013

Onderstraat afgesloten wegens scheur in gevel peutertuin De Dulle Grietjes

In de gevel van peutertuin 'De Dulle Grietjes' in de Onderstraat in Gent is een zware scheur vastgesteld. Om de veiligheid te garanderen is de straat volledig afgesloten voor alle verkeer, vanaf de werfzone van het nieuwe shoppingcenter tot en met de gebouwen van de peutertuin en de kleuterschool De Dulle Grietjes. Omdat er brokstukken naar beneden zouden kunnen vallen geldt er een volledig toegangsgebod voor zowel de peutertuin als voor de kleuterschool. De peutertuin is onmiddellijk verhuisd naar de gebouwen van de lagere school aan de overzijde in de Onderstraat. Na het bouwverlof wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn voor de gebouwen en hun gebruikers. De Stad Gent voorziet in ieder geval een noodoplossing tegen het begin van het nieuwe schooljaar.  Het is voorlopig nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is van het probleem. Bovendien is de weg over de ganse breedte van de Onderstraat verschoven in de richting van de vlak ernaast gelegen bouwput van het nieuwe shoppingcenter.  Daar bouwt projectontwikkelaar MG Real Estate een commerciële winkelruimte van 10.000m2 tussen de Onderstraat, de Lange Munt en de Vrijdagmarkt. Op deze plaats is nu een diepe put zichtbaar. Daar moet een ondergrondse parking komen.

 

Toen de scheur in de gevel vastgesteld werd is onmiddellijk beslist om de peutertuin uit het gebouw te halen en onder te brengen in de gebouwen van de lagere school in de Onderstraat. De peutertuin blijft daar tot 5 augustus. Daarna wordt er opvang voorzien in andere  kinderdagverblijven in de buurt. De ouders van de peuters werden hiervan op de hoogte gebracht.