26 jan 2017

Onderwijscentrum Gent schiet onder grote belangstelling uit de startblokken

In aanwezigheid van meer dan 500 geïnteresseerde Gentse schooldirecteurs, leerkrachten, leerlingenbegeleiders en beleidsmakers geeft het Onderwijscentrum Gent op 26 januari de officiële aftrap voor zijn werking. De overweldigende belangstelling noopte de organisatoren ertoe kort vóór het event uit te wijken naar een locatie met een grotere capaciteit.  Op het programma van de 'kick off' van Onderwijscentrum Gent staat dan ook een rijkgevuld programma: een dynamische opeenvolging van boeiende uiteenzettingen, ontroerende filmfragmenten uit het (school)leven gegrepen en een interactief panelgesprek. Daarin komen o.a. schepen van Onderwijs

Elke Decruynaere (Groen), pedagoog en docent Pedro De Bruyckere, imam Khalid Benhaddou, auteur Tina De Gendt, voorzitter Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen Mieke Van Hecke, voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel Céline Ibe en tal van onderwijsprofessionals uit de praktijk aan het woord. Anna Luyten is de gastvrouw.

 

Het Onderwijscentrum Gent is een gloednieuwe dienst om de Gentse leerkrachten en directies nog beter te ondersteunen. Er wordt op drie kernthema's gefocust: de bredeschool-aanpak, onderwijsontwikkeling en ouderbetrokkenheid. In de aanloop naar de officiële lancering boekte het Onderwijscentrum Gent alvast een aantal mooie successen: de 15,9 VTE-brugfiguren van het vrije net worden voortaan via het Onderwijscentrum Gent tewerkgesteld; met de steun van VLAJO dompelen 7 secundaire scholen zich onder in het ondernemend en onderzoekend leren; in 6 scholen zijn er ambitieuze pilootprojecten opgestart om het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan; volgende zomer zijn er in een aantal bredeschool-wijken vakantiekampen waarbij kwaliteitsvolle ontspanning met taalverwerving wordt gecombineerd, ?

 

Schepen Elke Decruynaere: "De talenten van alle schoolgaande Gentse kinderen en jongeren tot bloei laten komen. Dat is de ambitie van het nieuwe Onderwijscentrum Gent. Met haar ruim 60 medewerkers zal deze stadsdienst er zijn voor de Gentse scholen. Ik ben bijzonder opgetogen dat het werkveld het Onderwijscentrum Gent met veel enthousiasme onthaalt."