27 jan 2015

Onderwijsschepen ontvangt onderwijsminister

AVS - 27 januari 2015 - Luk Dewulf

Gents onderwijsschepen ontving vandaag onderwijsminister Hilde Crevits in een Gentse concentratieschool.

Elke Decruynaere toonde het verschil tussen een stadsschool en een school op het platteland. Ze toonde de minister ook de werking van de brugfiguren. Gent heeft 38 brugfiguren, zij slaan de brug tussen ouders en scholen. Voor de meeste van die brugfiguren zijn er nog middelen tot eind 2016. Maar voor sommige brugfiguren zoals voor Sevnur Ahmedova stopt het verhaal misschien al vroeger zegt Sevnur: 'De middelen zijn voorzien tot einde schooljaar 2015, wat er daarna zal gebeuren weet ik niet.'

Omdat er in grote steden zoals Gent heel wat vragen zijn over de toekomst van hun onderwijs had schepen Decruynaere minister Crevits uitgenodigd voor een gesprek in een concentratieschool. Het schoolbestuur en schepen Decruynaere wilden aan de minister meer uitleg vragen over hoe de minister gelijke kansen wil realiseren in de concentratiescholen. Volgens de onderwijsschepen is er een groot verschil tussen een school in de stad en in een school op het platteland: 'Onderwijs in de stad is echt wel iets anders dan onderwijs buiten de stad. Bijna 1 op 2 leerlingen hier in Gent loopt een verhoogd risico op schoolse achterstand omwille van de thuissituatie.'

Minister Hilde Crevits wil de discussie over middelen niet aangaan. Ze is wel lovend over de brugfiguren en wil hun expertise gebruiken zegt ze: 'We gaan nu kijken hoe we dit binnen Vlaanderen kunnen verankeren hoe we kunnen zorgen dat ze maximaal ondersteund worden.' Ze wil samenwerken met haar partijgenoot Jo Vandeurzen: 'We kunnen vanuit Vlaanderen kijken op welke manieren er nog beter samengewerkt kan worden tussen Welzijn en Onderwijs.' Daarbij denkt ze bijvoorbeeld aan samenwerkingen met organisaties zoals Kind en Gezin. De eerstkomende weken laat ze alvast uitzoeken hoe er efficiënte-winsten kunnen geboekt worden door scholen te laten samenwerken met welzijnsorganisaties.