15 jul 2015

Onderwijsschepen toont de wereld hoe het moet

Het Laatste Nieuws - 15 juli 2015

Gents schepen van Onderwijs (Groen) heeft in Washington DC academici, beleidsmakers en veldwerkers van over de hele wereld uitgelegd hoe Gent de meertaligheid in het onderwijs en in de kinderopvang aanpakt.

Gent speelt daarin een voortrekkersrol in Vlaanderen. "Veel van de kinderen spreken thuis een andere taal dan op school. Door hen te stimuleren hun thuistaal ook op school te gebruiken, voelen ze zich meer op hun gemak en komen ze beter tot interactie. Het helpt hen ook om hun tweede taal te verwerven", zegt Decruynaere. "Ik heb in Washington het Gentse beleid toegelicht. Ook Vlaamse parlementsleden die op de conferentie waren, luisterden aandachtig. Misschien kan daar nog iets uit de bus komen voor het Vlaamse onderwijsbeleid."

Decruynaere deed er zelf ook ideeën op om het beleid in Gent verder uit te werken. "Zo was er een directeur van een meisjesschool in Dublin die de leerkrachten aanspoorde om alle talen die in de klas aanwezig zijn, te gebruiken. De kinderen die daar afstuderen kennen meer talen dan leerlingen van andere scholen. En dat heeft geen eurocent extra gekost. Tijdens een werkbezoek zag ik ook hoe ouders van kwetsbare gezinnen een opleiding kunnen volgen terwijl hun kinderen in de kinderopvang zitten. Dat biedt hen dan weer meer kansen op de arbeidsmarkt. Een win-winsituatie en ook een mogelijkheid voor Gent." (LVE)